Specjalizacje

Księgowość dla Polskiej Spółki Holdingowej (PSH)

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to instytucja wprowadzona w 2022 roku do polskiego porządku prawnego, skierowana do polskich spółek handlowych, w których strukturach znajdują się polskie lub zagraniczne spółki zależne. Możliwość założenia Polskiej Spółki Holdingowej to ciekawa propozycja dla inwestorów,  którzy są zainteresowani ulokowaniem swojego kapitału w Polsce.

Jakie korzyści podatkowe są dedykowane dla Polskich Spółek Holdingowych?

Do głównych korzyści tej regulacji należy zaliczyć zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej oraz przychodów z dywidend otrzymanych od spółki zależnej. Zniesienie podatku od dywidend i zysków kapitałowych dotyczy również sytuacji, gdy dywidenda pochodzi od podmiotów spoza UE/EUG/Szwajcarii (z pominięciem rajów podatkowych).

Skorzystanie z tej formy prowadzenia działalności jest rozwiązaniem tańszym, niż prowadzenie spółki zagranicznej. Ogranicza też ryzyko zakwestionowania preferencji podatkowych w obliczu przepisów o przepisów o unikaniu opodatkowania.

Kto może utworzyć Polską Spółkę Holdingową?

Aby dany podmiot można było uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT, musi być przede wszystkim spełniony wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Drugim istotnym warunkiem założenia PSH jest posiadanie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez co najmniej dwa lata.

Jakie ułatwienia wprowadzono w 2023 roku dla Polskich Spółek Holdingowych?

Od 1 stycznia 2023 roku skorzystanie z omawianego modelu prowadzenia spółki stało się jeszcze bardziej atrakcyjne. Zastąpiono dotychczasowy 95-proc. zwolnienia dywidendowego, pełnym 100 proc. zwolnieniem. Ponadto Polską Spółką Holdingową od 2023 r. może być nie tylko spółka z o.o. i akcyjna, ale również prosta spółka akcyjna. Dzięki wprowadzanym zmianom przepisów dla PSH instytucja ta jest dostępna dla szerszego kręgu podatników CIT.

Księgowość dla PSH – możemy pomóc!

Nasi eksperci MDDP Outsourcing są gwarancją wyspecjalizowanej  obsługi księgowej dla każdej Polskiej Spółki Handlowej i spółki zależnej. Z przyjemnością zajmą się kompleksową obsługą księgową PSH, z uwzględnieniem rozwiązań charakterystycznych dla tego modelu.

Efektywnie poprowadzimy księgowość dla Polskiej Spółki Holdingowej. W ramach naszej usługi oferujemy Państwu m.in.:

 • Kompleksową obsługę księgową PSH – poprowadzimy księgi rachunkowe spółki holdingowej oraz polskich spółek zależnych z uwzględnieniem specyfiki działalności:
  • obsługę księgową transakcji, w tym transakcji związanych z nabyciem aktywów w postaci akcji lub udziałów spółek zależnych przez PSH,
  • poprowadzimy ewidencję księgową, niezależnie od skomplikowania i skali PSH,
  • zapewnimy specjalistyczne wsparcie procesów obsługi płatności spółki holdingowej i polskich spółek zależnych, przy zachowaniu pełnej kontroli kosztów,
  • zautomatyzowanie procesów księgowych spółki holdingowej i polskich spółek zależnych.
 • Przeprowadzenie rozliczeń podatkowych. Zapewniamy kompleksową obsługę podatkową spółki holdingowej i polskich spółek zależnych w zakresie rozliczeń podatkowych VAT i CIT (z uwzględnieniem zwolnień podatkowych).
 • Obsługę w zakresie sprawozdawczości, w tym przygotowanie raportów dotyczących spółki oraz grupy kapitałowej, do której ta spółka należy. Raporty przygotowujemy zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Co więcej, przygotujemy sprawozdania finansowe, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane. Zapewnimy przy tym m.in.:
  • dopasowanie wszystkich raportów i sprawozdań do wymogów interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  • efektywne zminimalizowanie ryzyka błędów w raportach i sprawozdaniach finansowych spółki holdingowej i polskich spółek zależnych,
  • rzetelne podejście do sporządzania sprawozdania,
  • obsłużenie audytu sprawozdania finansowego dla Państwa spółki holdingowej i polskich spółek zależnych,
  • sporządzenie sprawozdań spółki holdingowej i polskich spółek zależnych zgodnie z wymogami MSR/MSSF,
  • gwarancję jakości sprawozdań finansowych i raportów.

Wykorzystując w codziennej pracy nowoczesne technologie, umożliwiamy naszym Klientom skorzystanie ze zdalnego dostępu do oferowanej przez nas usługi. Dzięki temu obsługiwane przez nas Polskie Spółki Handlowe zawsze mają pełną kontrolę nad dokumentacją i procesami księgowymi swojej organizacji. Dzięki temu, że mamy doświadczenie w pracy na różnych systemach, możemy wykorzystywać nasze oprogramowanie księgowe lub pracować na systemie wdrożonym w PSH. Wykorzystujemy też Elektroniczny Obieg Dokumentów, który wspiera procesy realizowane w spółce, niezależnie od tego, jaki system księgowy jest w niej wykorzystywany.

Zyskaj gwarancję obsługi księgowej PSH na najwyższym poziomie! Zapytaj o naszą ofertę!

Zobacz także:

>> Usługi podatkowe dla PSH

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz