Blog

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku - nowy projekt rozporządzenia.

28.08.2023
wynagrodznie minimalne 2024

Rada Ministrów złożyła Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Projekt już pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany nas czekają, jeśli projekt zostanie przyjęty w  obecnym kształcie?

W 2024 r. prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2024 najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Przypomnijmy, że Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3600 zł, jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r., przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

W przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego — zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim.

Tak więc proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%.

Podwyższenie zaś płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Zgodnie z szacunkiem liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę może wynieść 3,6 mln.

Czy wiesz, jak proponowane zmiany wpłyną na funkcjonowanie Twoje firmy? My wiemy! Poprowadzimy Twoje kadry i płace, a Ty już nie będziesz musiał się o nic martwić! Sprawdź naszą ofertę: Outsourcing Kadr i Płac

Autor: Kinga Miszyn — Senior Manager MDDP Outsourcing.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2024-r