Blog

Zmiany w zakresie podatku u źródła od 2021 roku

18.08.2020
Zmiany w zakresie podatku u źródła od 2021 roku

Termin wejścia w życie przepisów w zakresie podatku u źródła dotyczących płatności powyżej 2 mln zł został po raz kolejny przesunięty – wejdą one w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Podatek u źródła, co to jest?

Podatek u źródła (ang. WHT – Withholding Tax) to specyficzna forma podatku CIT, którym można opodatkować wypływające z kraju przelewy transgraniczne, wynikające m.in. z takich tytułów jak należności licencyjne, dywidendy, odsetki czy wybrane usługi niematerialne.

Zmiany w zakresie podatku u źródła obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku, w przypadku wszystkich wypłat podlegających podatkowi u źródła na rzecz danego kontrahenta, które przekroczą 2 mln zł rocznie, płatnicy zobowiązani będą, co do zasady, pobrać podatek u źródła według ustawowej stawki.

Podatnik (lub płatnik, jeżeli poniósł koszt podatku) będzie mógł się ubiegać o zwrot podatku u źródła w specjalnej procedurze. Płatnik będzie mógł również zastosować niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła, zwolnienie lub wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła, pod dodatkowym warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia lub jeżeli wydana zostanie opinia polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.


WAŻNE!

Projekt nowelizacji jest stale modyfikowany. Informacje aktualne na dzień 4 września 2020 znajdą Państwo klikając w link poniżej.

Zalecamy również śledzenie oficjalnej strony Ministerstwa Finansów, na której powinny być publikowane kolejne wiadomości w sprawie tej reformy.


Certyfikat rezydencji podatkowej – zmiany

Certyfikaty, których termin ważności kończył się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19, zostają automatycznie przedłużone na okres 2 miesięcy od momentu odwołania ww. stanu zagrożenia. W takiej sytuacji i takich samych ramach czasowych również miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, o ile informacje z niej wynikające nie będą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Warunek uzyskania certyfikatu rezydencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 uważa się za spełniony jeśli płatnik posiada certyfikat za 2019 r. i oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Kogo nie obowiązują wypłaty podatku u źródła powyżej 2 mln zł rocznie? 

Do niektórych kategorii płatności, np. na rzecz organizacji międzynarodowych, z tytułu praw do użytkowania środka transportu albo urządzenia przemysłowego lub handlowego, bezterminowo nie stosuje się przepisów dotyczących wypłat powyżej 2 mln zł rocznie, pod warunkiem, że z państwem rezydencji kontrahenta Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z klauzulą wymiany informacji podatkowych oraz przepisami regulującymi opodatkowanie dywidend/odsetek/należności licencyjnych.


ZOBACZ TAKŻE:


Zbigniew Pisarek
Manager zespołu księgowego w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Katowicach