Blog

Zwrot nadpłaconego podatku u źródła (WHT)

02.09.2023
Zwrot nadpłaconego podatku u źródła (WHT)

W toku prowadzonej działalności gospodarczej i dokonywanych transakcjach zdarzają się sytuacje, gdy polski podatnik nabywa usługi od zagranicznych kontrahentów. Jest to dość częsta praktyka, dzięki której podmiot może nabywać je po konkurencyjnych cenach. Niektóre z tych usług znajdują się w katalogu usług niematerialnych podlegającym podatkowi u źródła (WHT). W artykule poruszymy temat właśnie takiej usługi, która podlega pod ten podatek, a która została wykonana na podstawie umowy między Polską a Meksykiem. Spawdzimy, czy zwrot nadpłaconego podatku u źródła jest możliwy?

Podatek u źródła, czyli WHT (Withholding Tax) jest zryczałtowaną formą opodatkowania, który to jest inkasowany przez płatników — rezydentów RP. Powstaje w momencie zapłaty za usługę wymienioną w ustawie o PIT i w ustawie o CIT. WHT dotyczy zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Jego stawki są uzależnione od tego, czego dotyczy zapłacona usługa, od posiadanej dokumentacji oraz od umowy pomiędzy państwami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pytanie do KIS o  zwrot nadpłaconego podatku u źródła (WHT)

Pewien podatnik zajmujący się prowadzeniem i zarządzaniem teatrem zwrócił się z pytaniem do  Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości zwrotu nadpłaconego podatku u źródła.  Zapłacony podatek był pobrany od usługi scenografii – podmiot zagraniczny był zarejestrowany w Meksyku i była to osoba fizyczna. Usługa została wykonana zgodnie z umową pomiędzy podmiotami, a płatność po jej wykonaniu została uiszczona w wartości pomniejszonej o podatek u źródła, który to został w terminie przekazany do Urzędu Skarbowego. Ze względu na fakt, iż podmiot meksykański nie przedstawił certyfikatu rezydencji w momencie jego pobrania, zastosowano stawkę 20 procent, zgodnie z ustawą o PIT art. 29 ust. 1 pkt 1. oraz z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Meksykiem. Podatnik pobrał WHT zgodnie z panującymi wówczas zasadami. Gdyby w momencie pobierania podatku u źródła jednostka zagraniczna przedstawiła stosowny dokument, to zgodnie z umową pomiędzy polską a Meksykiem, można by zastosować stawkę 10 procent (na podstawie artykułu 12. wymienionej wyżej ustawy).

Kilka miesięcy po dokonaniu transakcji, czyli zapłaty za usługę scenografii na rzecz teatru, podmiot meksykański przedstawił jednak certyfikat rezydencji, który był ważny w momencie pobrania WHT z należności. W związku z zaistniałym faktem pobrany WHT powinien wynosić 10 procent, a nie 20 procent. Kwestią, którą wówczas należało rozwiązać, to ubieganie się o zwrot nadpłaty pobranego podatku u źródła do organu podatkowego.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS dotycząca zwrotu nadpłaconego podatku u źródła

Kwestią sporną jednak okazało się, kto faktycznie powinien wystąpić z takim wnioskiem. W pierwotnym zamyśle polski podatnik chciał otrzymać od Urzędu Skarbowego nadpłatę, która to kolejno zostałaby przekazana nierezydentowi. Interpretacja jednak wyjaśniła, iż w przypadku, gdy podatek u źródła jest pobierany z zapłaty, to o nadpłatę może się ubiegać tylko i wyłącznie poszkodowana o to jednostka. W głównej mierze oznacza to, iż jeżeli polska firma zapłaciłaby ten podatek z własnych środków, z własnej winy, wówczas mogłaby wnioskować do organu podatkowego o taki zwrot. W tym jednak konkretnym przypadku stroną, której należał się bezpośredni zwrot, jest podmiot zagraniczny.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS (z 29 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1025.2022.1.JK2) wydana na podstawie zapytania podatnika, wskazała jednoznacznie, że  zgodnie z art. 75 par. 2 ordynacji, wniosek o stwierdzenie nadpłaty może złożyć podmiot zagraniczny, ponieważ to z jego środków został pobrany WHT.

Chcesz wiedzieć więcej o WHT lub potrzebujesz analizy sytuacji Twojego przedsiębiorstwa w tym obszarze — zapraszamy do kontaktu z nami.

Autor: Dominika Wydrzyńska – Senior Accountant w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/