Blog

Dokumentacja celna przy imporcie towaru – na co zwrócić uwagę?

09.10.2023
System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Każdy przedsiębiorca będący członkiem Unii Europejskiej, który decyduje się na zakup towaru z państwa trzeciego, staje się jednocześnie importerem tego towaru. Przy imporcie towarów, procedurą obowiązkową jest wykonanie odprawy celnej, która polega na kontroli kompletności dokumentacji, ilości importowanego towaru
i wyznaczaniu wysokości należności celno-skarbowej. Do poprawnego ujęcia takich należności w księgach, niezbędna jest kompletna dokumentacja celna.

Proces odprawy celnej

Przeprowadzenie formalności celnych związanych z przemieszczeniem towaru przez granice wiąże się z procedurą celną, która polega na wypełnieniu zgłoszenia celnego, zebraniu kompletności dokumentacji celnej oraz opłaceniu należności celno-podatkowych.
Zgłoszenie celne zazwyczaj zlecane jest agencji celnej, która odprawia towar oraz jest odpowiedzialna za dokonanie formalności z urzędem celnym. Jednym z niezbędnych dokumentów podczas odprawy jest faktura, na której podstawie można określić wartość towarów importowanych.
Dzięki fakturze handlowej tzw. Commercial Invoice (CI), można określić również wysokość należności celnych oraz dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Faktura ta jest pewnego rodzaju proformą.

Dokumentacja celna i proces odprawy celnej

Można wyróżnić kilka rodzajów odpraw celnych z uwzględnieniem podatku VAT, a najbardziej popularne to:

 1. Standardowa odprawa celna – z chwilą powstania długu celnego, u podatnika powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT oraz cła, które wchodzą w skład należności celno-podatkowych. Wysokość tych należności jest zależna od wielu czynników tj.: koszt transportu towarów, stawka celna czy kurs waluty. Zgłoszenia celnego można dokonać na dwa sposoby- w formie pisemnej na formularzu SAD lub w formie elektronicznej.
  Przy odprawie celnej w formie papierowej, Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document), czyli dokument SAD jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego.
  Przy zgłoszeniu celnym w formie elektronicznej, organ celny wydaje Powiadomienie o Długu Celnym (POD, kod ZC291) – dokument ten nie upoważnia jednak do odliczenia podatku naliczonego, a jedynie jest pewnego rodzaju wezwaniem do zapłaty należności celno-podatkowych.
  Należności te powinny być uregulowane w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia ZC291. W innym przypadku towar nie zostanie zwolniony przez organ celny do dalszego obrotu.
  Kolejnym dokumentem przy odprawie elektronicznej jest Poświadczenie Zgłoszenia Celnego (PZC, kod ZC299) – jest to potwierdzenie dokonania importu towarów i w tym przypadku to właśnie ten dokument upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.
 2. Procedura uproszczona – charakteryzuje się możliwością rozliczenia podatku VAT w rozliczeniu miesięcznym (VAT-7) lub rozliczeniu kwartalnym (VAT-7D). W tym samym okresie można ująć także podatek VAT naliczony bez potrzeby jego zapłaty w momencie, kiedy dokonywana jest odprawa celna. W efekcie taka transakcja na gruncie VAT będzie neutralna zarówno podatkowo, jak i finansowo.
  Aby móc skorzystać z takiej procedury, przedsiębiorca powinien spełnić określone przesłanki wymienione w art. 33. a Ustawy o podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca powinien przedstawić naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego m.in.: zaświadczenie o braku niezaleganiu o wpłatach na ZUS, potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT.
  Ważnym aspektem przy korzystaniu z procedury uproszczonej przy odprawach celnych jest spełnienie wszystkich warunków, ponieważ w momencie niezastosowania się do nich, podatnik traci prawo do procedury uproszczonej. Tym samym ma obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o VAT).
  Należy mieć również na uwadze, że istnieje możliwość zwolnienia z opłat celno-skarbowych, jeżeli wartość towaru jest niska.

Zwolnienie z cła i VAT-u a wartość towaru:

Wartość i rodzaj towaru Zwolnienie z cła Zwolnienie z VAT
Towary o wartości do 22 euro (poza wyjątkami: akcyza, zamówione przez osoby fizyczne) TAK NIE
Towary o wartości do 150 euro – zamówione przez osoby fizyczne TAK NIE
Próbki – nieprzeznaczone do dalszej sprzedaży TAK TAK

Procedura importu towaru i dokumentacja celna – podsumowanie

Spółki importujące towary spoza obszaru Unii Europejskiej powinny zwracać szczególną uwagę na procedury związane z takim zakupem. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to importer odpowiada za zgodność importowanego na rynek towaru, a w przypadkach nieprzestrzegania procedury celnej, ryzykuje stratą finansową, a nawet koniecznością wycofania zakupionego towaru.
Istotną kwestią przy imporcie towaru jest skompletowanie dokumentacji celnej, nie tylko na potrzeby odprawy, ale również na okoliczność kontroli skarbowej.

Autor: Dominika Kowalik, Księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing 

Źródła: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040940902

https://www.podatki.gov.pl/clo/zabezpieczenie-i-pobor-naleznosci-celnych-oraz-zwrot-i-umorzenia-naleznosci-celnych/powstanie-dlugu-celnego/

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00374

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-celny-16798247/tyt-6-dz-1-roz-2