Blog

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

13.03.2018

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych finansowych (m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży, księgi rachunkowe, faktury, wyciągi bankowe, magazyn, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów) generowanych z systemu księgowego. JPK ma postać plików XML, które są publikowane przez Ministerstwo Finansów i umożliwia jego łatwe przetwarzanie. Jednolity Plik Kontrolny został opracowany przez OECD. W Polsce zaczął obowiązywać od 2015 roku w wyniku zmiany Ordynacji Podatkowej.

Celem wprowadzenia JPK było szybkie przekazywanie informacji podatkowych w formie elektronicznej, które miały służyć wzrostowi efektywności kontroli podatkowych. Od 01.01.2018 roku wszyscy podatnicy VAT muszą składać JPK_VAT bez wezwania. JPK_VAT musi być zgodny z deklaracją, w przeciwnym razie organ podatkowy dokonuje sprawdzenia i wyjaśnienia niezgodności.

Termin na złożenie JPK_VAT pokrywa się ze złożeniem deklaracji podatkowej tj. 25 dzień następnego miesiąca. Pozostałe struktury JPK są przedstawiane na żądanie organów podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny składa się w postaci elektronicznej, wymaga to więc odpowiedniego oprogramowania. Wymagane jest przy tym posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podczas wysyłki JPK generowany jest numer referencyjny, umożliwiający pobranie ze strony Ministerstwa Finansów Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Z doświadczenia wiemy, że międzynarodowe organizacje korzystające z oprogramowania które nie jest w pełni zgodne z wytycznymi obowiązującymi w Polsce (co relatywnie często zdarza się właśnie w obszarze VAT), nie są w stanie wygenerować JPK samodzielnie, dlatego proces ten powinien być realizowany z wykorzystaniem innych systemów lub też zlecony do firmy zewnętrznej.

W MDDP Outsourcing zapewniamy kompleksową obsługę księgowości i podatków firmy, z uwzględnieniem przygotowania JPK. Co więcej, Klientom poszukującym doradztwa podatkowego oferujemy usługi tzw. VAT Compliance, czyli przygotowywania rejestrów i deklaracji VAT, w tym również sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zależnie od potrzeb Klienta, możemy pracować w oparciu o istniejące już oprogramowanie lub wdrożyć nasze własne rozwiązanie.

ZOBACZ TAKŻE:

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie