Księgowa lista przebojów 2024

Zmiany w opodatkowaniu dotacji w 2024 r.

Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2024 roku! Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy?

Od początku roku 2024, weszły w życie istotne zmiany w prawie podatkowym, dotyczące opodatkowania dotacji wykorzystywanych przez firmy. Te zmiany stanowią ważny element w procesie ekspansji biznesowej i wprowadzania innowacji. Dotacje z funduszy unijnych i rządowych, które do tej pory były traktowane jako zwolnione z podatku dochodowego, mogą teraz podlegać opodatkowaniu.

Opodatkowanie dotacji — co się zmienia?

Od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli wybierać, czy skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w odniesieniu do otrzymanych dotacji, subwencji i innych form wsparcia finansowego. To nowe uregulowanie daje większą elastyczność w zarządzaniu finansami firmy.

 Jakie dotacje są wolne od podatku dochodowego?

Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- obejmuje to dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia przeznaczone na koszty związane z nabyciem, wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które są amortyzowane.

Dotacje z budżetu państwa lub samorządu — dotyczy to dotacji otrzymanych bezpośrednio z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Wsparcie od agencji rządowych — kwoty otrzymane od agencji rządowych lub wykonawczych, finansowane z budżetu państwa, również podlegają zwolnieniu, poza pewnymi wyjątkami.

Ustawa z 16 sierpnia 2023 roku wprowadza opcję dla podatników, aby zrezygnować ze zwolnień dla określonych dotacji, subwencji czy innych świadczeń. Decyzja o rezygnacji musi być zgłoszona poprzez pisemne oświadczenie skierowane do urzędu skarbowego, złożone przed upływem terminu złożenia zeznania podatkowego.

Koszty sfinansowane z dotacji jako koszty podatkowe

Wydatki i koszty, w tym odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną sfinansowane z dochodów objętych rezygnacją ze zwolnienia, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że takie wydatki nie będą podlegały wkluczeniom z kosztów podatkowych, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie podatkami.

Kto będzie mógł skorzystać?

Podatnicy będą mieli możliwość decydowania, czy otrzymana dotacja będzie wliczana do przychodów podatkowych, a związane z nią wydatki – do kosztów podatkowych. To daje przedsiębiorcom większą kontrolę nad swoimi finansami i planowaniem podatkowym.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z dotacji dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i osób fizycznych. Zmiana ta wprowadza nowe możliwości planowania i zarządzania finansami w kontekście wsparcia otrzymywanego z różnych źródeł.

Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, co wymaga od przedsiębiorców odpowiedniego przygotowania i planowania podatkowego na bieżący rok.

Autor: Patrycja Szczepańska – specjalista ds. VAT, biuro outsourcingu księgowości w Katowicach MDDP Outsourcing

W czym możemy pomóc?

  • Sprawdzimy Twoje księgi i opłacalność wyboru fakultatywnego sposobu rozliczania dotacji dla Twojej działalności — zweryfikujemy, czy nowe rozwiązanie w zakresie rozliczania dotacji będzie dla Ciebie opłacalne?.

Jako lider outsourcingu księgowości, oferujemy najbardziej nowoczesne usługi księgowe, spełniające wymagania stawianie przez przedsiębiorców oraz stale zmieniające się realia biznesowe. Skontaktuj się z nami i zapytaj o bezpłatną ofertę: https://www.mddp-outsourcing.pl/kontakt/