Blog

Przesunięcie terminu płatności PIT-4R - stanowisko KIS

24.04.2020
Przesunięcie terminu PIT-4R - stanowisko KIS

W związku z nowo przyjętymi ustaleniami dotyczącymi pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, poprosiliśmy o odpowiedź ze strony Krajowej Izby Skarbowej.

Nasze pytanie dotyczyło warunków korzystania z przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu.

Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19

W wyjaśnieniu, możemy przeczytać, że opłacenie zaliczek może odroczone do początku czerwca. Istotne jednak jest to czy firma korzystająca z odroczenia poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawiusa. Jak można zakładać, konsekwencje takie trzeba będzie wykazać w przypadku ewentualnej kontroli, warto więc zastanowić się czy faktycznie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z tej formy pomocy w ramach tarczy.

Nie na potrzeby składania wniosku

Ja dowiedzieliśmy się w tej samej korespondencji, skorzystanie z powyższego odroczenia nie wymaga sporządzania i wysłania żadnych wniosków. Należy jednak mieć na uwadze, że wskazany zapisami termin jest nieprzekraczalny i należy dopilnować by do tego dnia opłacić odroczone zaliczki na podatek dochodowy.

Poniżej pełna odpowiedź z Krajowej Informacji Skarbowej


Odpowiadając na pytanie informujemy, że w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek określony w art. 38 ust. 1 w.w. ustawy, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

W celu skorzystania z powyższego przesunięcia terminu nie ma obowiązku składania wniosku.


Warto zaznaczyć, że przedstawione wyżej stanowisko jest zatem zgodne ze znaną nam dotychczas praktyką urzędów.


ZOBACZ TAKŻE:


Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Katowicach