Blog

Składka zdrowotna od 2025 r. Co się zmieni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych?

21.03.2024
Składka zdrowotna od 2025

W ramach działań na rzecz optymalizacji obciążeń podatkowych dla polskich przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję reformy w zakresie składek zdrowotnych.  Na konferencji prasowej, 21 marca, Minister Finansów, Andrzej Domański, zaprezentował znaczące zmiany w sposobie obliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, mające na celu ich uproszczenie i redukcję kosztów. Te nowe regulacje, które zdobyły uznanie Federacji Przedsiębiorców Polskich, wprowadzają znaczne udogodnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w kraju. Jak będzie wyglądała składka zdrowotna od 2025 roku?

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w składkach zdrowotnych

Wśród nowych zasad najwięcej korzyści zyskają właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych. Ułatwienia dotyczą zarówno tych rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i preferujących opodatkowanie liniowe. Dzięki tym zmianom korzystanie z podatku liniowego stanie się bardziej atrakcyjne, a ryczałt ewidencjonowany będzie wybierany rzadziej. Zaprezentowane modyfikacje są odpowiedzią na potrzebę optymalizacji systemu opodatkowania. W przeszłości, wielu przedsiębiorców decydowało się na opodatkowanie liniowe, aby skorzystać z niższych składek zdrowotnych, nawet pomimo potencjalnie wyższego podatku dochodowego. Nowe przepisy mają zachęcić do dokładniejszego analizowania całkowitych obciążeń podatkowych.

Składka zdrowotna od 2025 r.— uproszczenie i redukcja kosztów

Konkretne propozycje dla różnych form opodatkowania wyglądają następująco:

Skala podatkowa

Dla podatników na skali podatkowej zaproponowano stałą, ryczałtową stawkę składki zdrowotnej, co przyniesie im miesięczne oszczędności. Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej, czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Podatek liniowy

Dla osób rozliczających się 19% podatkiem liniowym składka zdrowotna również będzie stała do określonego poziomu dochodu, po którym zastosowany zostanie niższy procent od nadwyżki. Przedsiębiorcy z miesięcznymi zarobkami niewykraczającymi poza podwójną średnią krajową, będą obciążeni składką zdrowotną na podobnych zasadach, jak te rozliczające się według progresywnej skali podatkowej, czyli 9% od kwoty bazowej, która stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia. W porównaniu do aktualnego systemu odnotują one wzrost oszczędności o minimum 100 zł miesięcznie (przy założeniach na rok 2025). Z kolei w miarę zwiększania się przychodów, aż do poziomu dwukrotności średniej płacy, korzyść płynąca z niższej składki zdrowotnej będzie stopniowo narastać, osiągając maksymalnie około 530 zł miesięcznie. Natomiast osoby zarabiające powyżej dwukrotności średniego wynagrodzenia krajowego będą uiszczać 4,9% składki zdrowotnej od kwoty przewyższającej tę dwukrotność.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wprowadzono podobne rozwiązanie, z tym, że wyższa stawka składki zdrowotnej zostanie zastosowana po przekroczeniu wyższego pułapu dochodów. Właściciele firm opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, których miesięczne przychody nie przewyższą czterokrotności przewidywanej średniej pensji, będą zobowiązani do uiszczania około 310 zł miesięcznie jako składkę zdrowotną w roku 2025, co stanowi 9% od 75% najniższego wynagrodzenia. Dzięki obniżeniu kwoty, od której naliczana jest składka zdrowotna, odnotują oni finansową korzyść. Gdy ich przychody przekroczą czterokrotność przewidywanego średniego wynagrodzenia, przedsiębiorcy będą obowiązani do zapłacenia podstawowej stawki składki zdrowotnej, ustalonej na poziomie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, a także dodatkowego 3,5% od kwoty przekraczającej tę czterokrotność. Dodatkowo, wprowadzone zostaną udogodnienia dla przedsiębiorców w zakresie nierozliczania składki zdrowotnej od przychodów ze sprzedaży środków trwałych. 

Karta podatkowa

Dla osób korzystających z karty podatkowej składka zdrowotna będzie obliczana w oparciu o minimalne wynagrodzenie, co również przyniesie korzyści finansowe. Nowelizacja zakłada redukcję wysokości składki zdrowotnej do 9% od kwoty, która wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, w porównaniu do obecnej stawki wynoszącej 9% od pełnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, zrezygnowano z opcji odliczania składek zdrowotnych od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wszystkie zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku, co zapewnia przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych przepisów. 

Wszystkie zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku, co zapewnia przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Autor: Rafał Małecki – Manager księgowości MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa