Blog

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 r.

16.01.2024
Składki ZUS 2024

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 r.

Zmiany w składkach ZUS są ważną informacją dla każdego przedsiębiorcy i pracownika. W 2024 roku nastąpiły istotne zmiany w kwotach limitów składek.

 1. Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych — ustalony na poziomie 234 720 zł. Ta kwota to efekt pomnożenia prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (7 824 zł) przez 30. Oznacza to, że powyżej tej kwoty nie będą naliczane dalsze składki na emeryturę i rentę.
 2. Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — ustalona na 19 560 zł.
 3. Składki emerytalno-rentowe na urlopie wychowawczym — ustanowiono zarówno maksymalne, jak i minimalne kwoty. Maksymalna podstawa to 4 694,40 zł.
 4. Minimalna podstawa składek na urlopie wychowawczym — będzie różnić się w zależności od okresu w roku.
  • Od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 3 181,50 zł.
  • Od 1 lipca do 31 grudnia będzie to 3 225,00 zł.

Te zmiany pokazują, jak ważne jest śledzenie aktualizacji w przepisach, by właściwie zarządzać finansami i obowiązkami wobec ZUS. Szczególnie przedsiębiorcy i osoby na urlopach wychowawczych powinny zwrócić uwagę na te nowe regulacje.

Terminy płatności składek ZUS

W 2024 roku wciąż obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Ile wyniesie składka ZUS?

Składki ZUS (nie licząc składki zdrowotnej) wyniosą 1 600,32 zł miesięcznie, czyli o 181,84 zł więcej niż w 2023 r. Zmiany w wysokości składek są konsekwencją wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz przeciętnego. Wynagrodzenie minimalne od 01.01.2024 – 30.06.2024 wynosić będzie 4 242 zł brutto, od 01.07.2024 będzie to już kwota 4 300 zł brutto. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto, od którego zależy wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku, wynosi 7 824 zł.

Tabela 1. Nowe wartości składek ZUS dla przedsiębiorców przedstawia poniższa tabela.

Składka 2023 r. 2024 r. Różnica
Emerytalna 812,23 zł 916,35 zł  104,12 zł
Rentowa 332,88 zł 375,55 zł  42,67 zł
Wypadkowa 69,49 zł 78,40 zł  8,91 zł
Chorobowa 101,94 zł 115,01 zł  13,07 zł
Zdrowotna 9% dochodu 9% dochodu
Fundusz Pracy 101,94 zł 115,01 zł  13,07 zł
Suma składek bez zdrowotnej 1 418,48 zł 1 600,32 zł  181,84 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Ograniczenia wysokości składek ZUS

Składka zdrowotna nie może być niższa od kwoty:

 • 314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3 490 zł).
 • 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 4 242 zł).

Zwolnienie ze składek

Przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek na Fundusz Pracy za siebie, jeśli:

 • ma prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS – w tym przypadku podstawa składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto – czyli mniej niż wynagrodzenie minimalne,
 • ukończył 60. rok życia w przypadku mężczyzn lub 55. rok życia w przypadku kobiet,

Również nie wszyscy przedsiębiorcy muszą decydować się na ubezpieczenie chorobowe (w niektórych przypadkach jest obligatoryjne). Składkę 1 370,30 zł oraz zdrowotną w wysokości 9% dochodu zapłacą osoby prowadzące własną działalność bez opłacania dobrowolnej składki chorobowej.

ZUS DLA NOWYCH FIRM

Osoby zakładające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia, mogą przez pierwszych 6 m-cy korzystać z tzw. ulgi na start. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 9% dochodu. Podczas kolejnych 2 lat przedsiębiorcy mogą korzystać ze składek preferencyjnych, których wysokość na 2024 r. przedstawiona została w poniższym zestawieniu.

Od 01.01.2024-30.06.2024:

Składka 2023 r. 2024 r. Różnica
Emerytalna 204,37 zł 248,41 zł 44,04 zł
Rentowa 83,76 zł 101,81 zł 18,05 zł
Wypadkowa 17,48 zł 21,25 zł 3,77 zł
Chorobowa 25,65 zł 31,18 zł 5,53 zł
Zdrowotna 9% dochodu 9% dochodu
Fundusz Pracy – zł – zł – zł
Suma składek bez zdrowotnej 331,26 zł 402,65 zł 71,39 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Od 01.07.2024:

Składka 2023 r. 2024 r. Różnica
Emerytalna 210,82 zł 251,81 zł 40,99 zł
Rentowa 86,40 zł 103,20 zł 16,80 zł
Wypadkowa 18,04 zł 21,54 zł 3,50 zł
Chorobowa 26,46 zł 31,61 zł 5,15 zł
Zdrowotna 9% dochodu 9% dochodu
Fundusz Pracy – zł – zł – zł
Suma składek bez zdrowotnej 341,72 zł 408,16 zł 66,44 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Po zakończeniu okresu, w którym płacono preferencyjne składki ZUS, można przejść na standardowe składki ZUS lub – jeśli spełnia się warunki – płacić Mały ZUS Plus.

Od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus.

Dwa kluczowe warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
 • prowadzono działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Nie można opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności,
 • jeśli spełnione są warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródło:

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1342).