Blog

Stawka zdrowotna dla ryczałtowców w 2024 roku

22.01.2024
Składka zdrowotna w 2024

Rok 2024 przyniósł istotne zmiany dla polskich przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane wskazują na znaczący wzrost stawki składki zdrowotnej, dotykający ponad milion przedsiębiorców. Zmiana ta jest bezpośrednim efektem nowego sposobu obliczania składki, bazującego na przeciętnym wynagrodzeniu z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Ta metoda kalkulacji ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców wybierających opodatkowanie ryczałtem.

GUS podał informacje pozwalające wyliczyć dokładną wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się w ten sposób. Oznacza to znaczną podwyżkę dla wielu Polaków. Zmiany w składce zdrowotnej, które rozpoczęły się w Polsce w latach 2021-2022, miały duży wpływ na przedsiębiorców, szczególnie po zniesieniu możliwości odliczania części składki od podatku.

Przed 2022 rokiem przedsiębiorcy mogli odliczyć większość składki od podatku, co skutkowało efektywnie niższymi opłatami. Zmiany wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego zwiększyły wysokość składki nieodliczanej od podatku. Ryczałt zyskał na popularności jako opcja umożliwiająca mniejsze obciążenia składkami zdrowotnymi, które są obliczane od przeciętnego wynagrodzenia, a nie od dochodu przedsiębiorcy.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2024 roku wzrosła, co jest szczególnie widoczne w porównaniu z ubiegłym rokiem, a zmiany w składce zdrowotnej nie są jedynymi wyzwaniami finansowymi, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, ponieważ wzrosły również składki społeczne.

Wzrost stawki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie

Rok 2024 przyniósł istotne zmiany dla polskich przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane wskazują na znaczący wzrost stawki składki zdrowotnej, dotykający ponad milion przedsiębiorców. Zmiana ta jest bezpośrednim efektem nowego sposobu obliczania składki, bazującego na przeciętnym wynagrodzeniu z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Ta metoda kalkulacji ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców wybierających opodatkowanie ryczałtem.

Zmiany w składce zdrowotnej po Polskim Ładzie

Polski Ład, wprowadzony w latach 2021-2022, zrewolucjonizował system podatkowy, w tym sposób naliczania składek zdrowotnych. Przed jego wprowadzeniem przedsiębiorcy mogli odliczać większość składki zdrowotnej od podatku, co skutkowało niższymi efektywnymi opłatami. Reforma ta zwiększyła wysokość składki nieodliczanej od podatku, co spowodowało, że ryczałt stał się popularniejszą formą opodatkowania ze względu na relatywnie niższe obciążenia składką zdrowotną.

Nowa struktura składki zdrowotnej

W 2024 roku przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do zapłaty składki zdrowotnej według następującej struktury:

  • 419,46 zł, gdy roczne przychody nie przekroczyły 60 tys. zł.
  • 699,11 zł, gdy roczne przychody przekroczyły 60 tys. zł, ale nie przekroczyły 300 tys. zł.
  • 1258,39 zł, gdy roczne przychody przekroczyły 300 tys. zł.

Dodatkowo pozostali przedsiębiorcy, w tym wspólnicy spółek czy artyści, będą płacić składkę w wysokości 699,11 zł, a osoby współpracujące z przedsiębiorcami – 524,33 zł.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną?

Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez GUS. W 2024 roku wynosi ono 7767,85 zł. Zatem składka zdrowotna jest obliczana jako procent tej kwoty, zależnie od poziomu przychodów.

Wpływ zmiany wysokości stawki  na przedsiębiorców

Ten wzrost składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie jest szczególnie odczuwalny w kontekście rosnących również składek społecznych. Wielu przedsiębiorców stoi przed wyzwaniem dostosowania swoich budżetów do nowych, wyższych kosztów prowadzenia działalności.

Wprowadzone zmiany pokazują dynamikę i złożoność systemu podatkowego, a szczególnie wpływają na małych i średnich przedsiębiorców. Jest to kolejny przypadek, w którym aktualizacje prawne mają bezpośredni wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce.

Autor: Aleksandra Stawowy — Junior Manager, biuro rachunkowe Katowice MDDP Outsourcing