Blog

Specyfika księgowości w spółce komandytowej

04.03.2019
Specyfika księgowości w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, posiadająca zdolność do czynności prawnych, w której odpowiedzialność majątkowa wspólników za zobowiązania spółki jest różna. Co najmniej jeden z nich odpowiada swoim majątkiem w sposób nieograniczony, podczas gdy drugi do wysokości swoich udziałów. Wybór spółki komandytowej może być bardzo korzystny dla osób dysponujących odmiennymi kapitałami. Na jakich zasadach opiera się księgowość w spółce komandytowej?

Spółka komandytowa – konieczność prowadzenia pełnej księgowości

Wspólnicy w spółce komandytowej zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości, to znaczy ksiąg rachunkowych. To pełny, dość skomplikowany system ewidencjonowania, który umożliwia całkowitą kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa. Istnieją jednak pewne wyjątki, gdy prowadzenie uproszczonej księgowości w spółce komandytowej jest możliwe. Aby firma mogła prowadzić księgowość uproszczoną, musi w danym roku podatkowym spełnić co najmniej dwa z trzech warunków:

  • średnie zatrudnienie w spółce nie może przekroczyć 10 osób;
  • suma aktywów spółki na koniec roku musi być niższa niż 1,5 mln zł;
  • przychody netto nie mogą być wyższe niż 3 mln zł.

System podwójnego zapisu

Spółki komandytowe, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, obowiązuje system podwójnego zapisu. Jest to zasada prowadzenia rachunkowości, zgodnie z którą każda wykonana przez spółkę transakcja ewidencjonowana jest na co najmniej dwóch kontach bankowych. W ten sposób musi być zapisywana każda, nawet niewielka kwota pieniędzy, która przechodzi przez firmę. Ustawy dokładnie regulują standardy ewidencjonowania w spółkach, które prowadzą pełną księgowość.

Rozliczenia podatkowe w spółce komandytowej

Należy pamiętać o tym, że spółka komandytowa nie rozlicza się z podatków jako całość – każdy ze wspólników robi to we własnym zakresie. W tym celu każdy ze wspólników uwzględnia przychody i wydatki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Prowadzenie księgowości w spółce komandytowej, gdzie wspólnicy w różnym stopniu odpowiadają za zobowiązania firmy, jest kwestią dosyć złożoną, dlatego zawsze warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Doświadczeni specjaliści zadbają o rzetelność i terminowość rozliczeń.


ZOBACZ TAKŻE: