Blog

Usługa e-Pit za 2023 dla szerszej grupy podatników

23.02.2024
e-Pit

Usługa e-Pit za 2023 dostępna jest w tym roku dla szerszej grupy podatników! Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2024 roku rozszerzyło ofertę elektronicznego rozliczania podatków, umożliwiając korzystanie z niej większej grupie podatników za rok podatkowy 2023. Ta zmiana jest krokiem naprzód w upraszczaniu procesu podatkowego, oferując większą dostępność i wygodę dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Proces weryfikacji i akceptacji deklaracji

Proces weryfikacji i akceptacji danych w e-deklaracji podatkowej jest prosty i intuicyjny. Podatnicy muszą jedynie sprawdzić dane zawarte w deklaracji, porównując je z otrzymanym PIT-11, i dokonać ewentualnych korekt, takich jak skorzystanie z ulg podatkowych, czy wybór organizacji pożytku publicznego, na którą chcą przekazać 1,5% podatku.

Usługa e-PIT również dla przedsiębiorców i rolników

System Twój e-PIT, wcześniej dostępny głównie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, teraz otwiera swoje drzwi dla szerszej grupy użytkowników. Przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące się specjalnymi sekcjami produkcji rolnej mogą teraz korzystać z systemu, co znacząco upraszcza i przyspiesza proces składania zeznań podatkowych. Teraz również przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące się specjalnymi sekcjami produkcji rolnej mogą skorzystać z systemu Twój e-PIT.

Formularze zeznań podatkowych takie jak PIT-37, PIT-38, oświadczenie PIT-OP i informacja PIT-DZ zostały uzupełnione o trzy nowe elektroniczne dokumenty:

Nowości w formularzach podatkowych

PIT-36L – nowy formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz sekcje specjalne produkcji rolnej, które korzystają z opodatkowania liniowego,

PIT-28 – wcześniej używany przez osoby rozliczające dochody z najmu i sprzedaży produktów roślinnych oraz zwierzęcych, teraz dostępny również dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,

PIT-36 – do tej pory adresowany do osób uzyskujących przychody z zagranicznych rent i emerytur oraz z niezarejestrowanej działalności, od teraz również dla przedsiębiorców oraz osób prowadzących specjalne sekcje produkcji rolnej, opodatkowane według zasad ogólnych.

Dostępność i wygoda e-PIT za 2023 rok

Korzystanie z e-PIT jest wygodne, ponieważ deklaracja podatkowa jest już dostępna w systemie e-Urzędu Skarbowego. Dostęp możliwy jest przez różne metody, w tym przez login.gov.pl, Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel oraz dane podatkowe.

Wystarczy jedynie sprawdzić i zaakceptować dane w e-deklaracji podatkowej, porównując je z otrzymanym PIT-11. Proces ten jest prosty, nawet jeśli chcemy wprowadzić zmiany, takie jak skorzystanie z ulg podatkowych czy wybór innej organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1.5% podatku.

Dodatkowo, e-PIT dostępny jest w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Zwrot nadpłaconego podatku przy złożeniu deklaracji elektronicznej następuje w ciągu 45 dni, co jest znaczącym skróceniem w porównaniu do 3 miesięcy przy rozliczeniach papierowych.

Podsumowując — rozszerzenie oferty elektronicznego rozliczania podatków przez Ministerstwo Finansów jest znaczącym ułatwieniem dla szerokiej grupy podatników w Polsce, kolejnym krokiem w modernizacji i uproszczeniu procesu rozliczeń podatkowych. Dzięki tym zmianom, polski system podatkowy jest bardziej dostępny, wygodny i przyjazny dla użytkownika.

Autor: Aleksandra Stawowy – Junior Manager Payroll w MDDP Outsourcing, biuro kadrowe Katowice