Blog

Własny dział kadrowo-płacowy i zewnętrzne biuro rachunkowe równocześnie? Czy taka współpraca może się udać?

07.05.2019

Przekazanie zagadnień kadrowych do zewnętrznego biura księgowego może obejmować częściowe lub całościowe przeniesienie obowiązków oraz odpowiedzialności za naliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia na osoby trzecie. Biura księgowe posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstw zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg, co czyni je godnymi zaufania partnerami. Pracownicy działu kadr zatrudnieni w przedsiębiorstwie mogą natomiast być ważnym ogniwem łączącym firmę z biurem księgowym.

Rola pracowników działu kard i płac

W przypadku nawiązania współpracy z biurem rachunkowym, obowiązki pracowników działu kadr zostają ograniczone (w pozytywnym znaczeniu tego słowa). Mogą np. sprowadzać się do gromadzenia danych osobowych pracowników oraz przygotowania informacji potrzebnych do sporządzenia listy płac lub sporządzenia umów cywilno-prawnych.

Osoba z firmy ma pierwszy kontakt z informacjami, które później przekazuje pracownikom zewnętrznym; jest jednocześnie pośrednikiem, pełni rolę kontroli wewnętrznej, sprawdza dokumenty przygotowane przez biuro. Bezpośredni związek z przedsiębiorstwem oznacza też bieżącą wiedzę na temat jego pracowników, nawet w przypadku bardzo skomplikowanej struktury organizacyjnej.

Outsourcing kadr i płac pozwala przekazać na osoby trzecie odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności i dotrzymanie terminów, jeśli chodzi o instytucje, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i inne. Rozwiązanie takie jest znacznym ułatwieniem dla pracowników działu kadrowego.

Zalety nawiązania współpracy z biurem rachunkowym

Jeśli sprawami kadrowymi firmy kompleksowo zajmują się specjaliści, przedsiębiorstwo nie musi poszukiwać pracowników działu kadr o wysokich kompetencjach. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić na wynagrodzeniu dla pracownika na etacie. Mamy również możliwość zredukowania kosztów związanych ze stworzeniem miejsc pracy dla pracowników działu – nie musimy kupować dodatkowego sprzętu komputerowego i ponosić stałych opłat za zaawansowane programy kadrowo-płacowe. Zyskujemy również poprawę płynności procesów: nawet w przypadku urlopu czy zwolnienia pracownika możemy liczyć na przeprowadzenie wszystkich spraw i realizację zadań w określonym terminie.

Nowoczesne biuro rachunkowe z pewnością zajmie się obsługą kadrową firmy z należytą starannością i będzie ogromnym wsparciem dla każdego działu kadrowo-płacowego. Najważniejszą zaletą takiej współpracy jest elastyczność. Sami możemy zdecydować, jakie zadania oddelegujemy pracownikom biura rachunkowego, a jakie przeprowadzą pracownicy naszej firmy.

ZOBACZ TAKŻE: