Blog

Urlop wypoczynkowy a pierwsze zatrudnienie

29.10.2020
urlop pierwsze zatrudnienie

Z pewnością każdy z pracowników z wytchnieniem czeka, aż będzie mógł wykorzystać przysługujące mu dni wolnego. Upragniony urlop wypoczynkowy bowiem to przywilej każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Przyznawanie go odbywa się na podstawie określonych zasad.

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Art. 152 Kodeksu Pracy definiuje urlop jako prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Pracownik posiadający prawo do urlopu nie może się go zrzec ani przekazać współpracownikowi. Zgodnie z art. 154 urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przysługuje on również osobom podejmującym pierwszą pracę. Jest on jednak przyznawany na nieco innych zasadach. Co więcej, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło urlop nie przysługuje.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od jego stażu pracy. Liczba dni urlopu określona jest przepisami Prawa Pracy i wynosi rocznie:

  • 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony przez co najmniej 10 lat.

Naliczanie urlopu a pierwsze zatrudnienie

Prawo do urlopu pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, tj. 1 stycznia. Inaczej jest w przypadku osób podejmujących pierwszą pracę. Prawo do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia naliczane jest proporcjonalnie – pracownik nabywa prawo do urlopu w 1/12 podstawy wymiaru urlopu po każdym przepracowanym miesiącu.

Przykład:

Przykładem jest zatrudniony na pełny etat 1 lutego 2020 roku pracownik, który to podjął swoją pierwszą pracę. W związku z tym, że posiada on mniej niż 10 lat stażu pracy, to jego podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni. Na podstawie systemu kadrowo-płacowego ENOVA 365 można zauważyć, w jaki sposób naliczać urlop w opisanej wcześniej sytuacji.

 Naliczenie urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszego zatrudnienia

Warto zauważyć, że takie naliczanie urlopu dotyczy pierwszego roku kalendarzowego zatrudnienia, czyli jeśli w pierwszym roku zatrudnienia podjęto także drugą pracę, to urlop również naliczany jest proporcjonalnie (pomimo że jest to drugie zatrudnienie).

Podejmując pierwsze zatrudnienie z tytułu umowy o pracę, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, które to nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Liczba dni urlopu wypoczynkowego zależna jest nie tylko od stażu pracy, ale także od wymiaru etatu.


ZOBACZ TAKŻE:


Anna Nieroda - Kadry i płace MDDP Outsourcing

Anna Nieroda
Ekspert ds. kadr i płac w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie