Blog

Biała lista podatników VAT - zmiany od 1 lipca 2020

19.06.2020
Audyt e-sprawozdania finansowego

W minioną środę Prezydent złożył podpis pod ustawą z dnia 5 czerwca 2020 roku, o zmianie wybranych ustaw, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W zakresie zmian od 1 lipca 2020 znalazła się także biała lista podatników VAT.

Ustawa czeka teraz na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy – zmiany

Wśród najważniejszych zmian dotyczących białej listy podatników VAT są m.in.:

  • wydłużenie do 7 dni terminu na składanie zawiadomień dotyczących zapłaty kwoty zobowiązania na rachunek spoza białej listy
  • zawiadamianie o zapłacie kwoty zobowiązania na rachunek spoza białej listy do własnego urzędu skarbowego, a nie do US właściwego dla kontrahenta, jak miało to miejsce do tej pory
  • składanie w/w wspomnianych zawiadomień jednorazowo, tylko przy pierwszym przelewie na dany rachunek spoza wykazu podatników VAT

Sankcje i konsekwencje – biała lista – zmiany od 1 lipca

Biała lista nie uchroniła się przed kolejnymi zmianami. Następna istotna modyfikacja w sprawie białej listy podatników VAT dotyczy zapłaty dokonanej na rachunek cesyjny, wykorzystywany w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej. Jeżeli bank, SKOK lub wystawca faktury przekaże podatnikowi dane rachunku, na który należy dokonać zapłaty (wraz z informacją, że dany rachunek jest rachunkiem cesyjnym, wykorzystywanym w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej), to w takim przypadku wyłącza się stosowanie sankcji w podatkach dochodowych oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT.

Brak negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych oraz w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT dotyczyć będzie także zapłaty dokonanej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Dotyczy to również sytuacji, gdy płatność została dokonana na rachunek, którego nie obejmuje biała lista VAT. Oznacza to zatem, że stosowanie MPP zwalnia z obowiązku weryfikowania zleceń płatności z białą listą rachunków bankowych.

Weryfikacja taka nie będzie również obowiązkowa przy zapłacie za fakturę dokumentującą czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.


ZOBACZ TAKŻE:


Agnieszka Tyczyńska-Osińska, MDDP Outsourcing

Agnieszka Tyczyńska-Osińska
Senior Manager w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie

Źródła:

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.