Blog

Czym się różni wyciąg bankowy od historii operacji?

30.01.2024
Wyciąg bankowy

W obecnych czasach, gdzie zarządzanie finansami osobistymi stało się nieodłącznym elementem codziennego życia, zrozumienie narzędzi finansowych jest kluczowe dla efektywnej kontroli nad własnymi środkami. Wśród tych narzędzi, wyciąg bankowy i historia operacji stanowią podstawowe źródła informacji o stanie i aktywności konta bankowego. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, istnieją między nimi znaczące różnice, które wpływają na sposób, w jaki interpretujemy informacje finansowe.

Wyciąg bankowy  – co to takiego?

Wyciąg bankowy jest dokumentem zawierającym zestawienie wszystkich operacji dokonanych za pośrednictwem danego rachunku bankowego.

Wyciąg bankowy a historia operacji

Wyciąg jest dokumentem generowanym na koniec okresu wskazanego w umowie rachunku. Najczęściej tym okresem jest miesiąc, jednak można spotkać się z tygodniowymi czy dziennymi wyciągami. Taki wyciąg można wygenerować z systemu dopiero po zakończeniu danego okresu – miesiąca, tygodnia czy dnia. Z kolei historię operacji można generować w dowolnym czasie i za dowolny okres.

Podczas jego generowania nie ma możliwości wyboru filtrów, poza wyborem miesiąca, jaki nas interesuje, natomiast w przypadku historii operacji można nałożyć dowolne filtry, od kwot poprzez daty transakcji, nazwę operacji czy nazwę nabywcy.

Wyciąg bankowy może być generowany co miesiąc przez bank i przesyłany do klientów, jak i generowany przez nas (wszystko zależy od zapisów w umowę lub ustawień w bankowości elektronicznej), natomiast historię operacji generujemy sami. Należy on do oficjalnych dokumentów, przedstawianych różnym instytucjom, które tego wymagają np. podczas starania się o kredyt, z kolei historia operacji nie zalicza się do tego typu dokumentów, pełni jedynie charakter informacyjny. Jest tak z uwagi na to, iż historię operacji można dowolnie modyfikować, nakładając filtry, natomiast w przypadku wyciągu bankowego nie ma takiej możliwości.

Wygląd wyciągu bankowego

W zależności od banku jest on wygenerowany z konta bankowego, może różnić się od wyciągu z innego banku, jednak istnieje szereg cech wspólnych, jeśli chodzi o to, co taki wyciąg zawiera. Do wspólnych danych zaliczamy:

  1. Daty określające okres, za jaki został wygenerowany wyciąg,
  2. Nazwę i dane banku, który wygenerował wyciąg
  3. Dane identyfikacyjne posiadacza rachunku – imię i nazwisko lub dane, adres do korespondencji, numer i nazwa konta,
  4. Informacja o saldzie początkowym i końcowym, suma uznań i obciążeń, dane dotyczące blokad na rachunku, limitów zadłużenia, oprocentowania lub prowizji,
  5. Pełna historia za określony czas – wszelkie dane dotyczące operacji dokonanych za pośrednictwem rachunku w określonym czasie, czyli daty wpływów i wypływów, kwoty, salda rachunku po dokonaniu konkretnych transakcji, tytuły transakcji, odbiorcy i adresaci przelewów, numer transakcji.

Podsumowując, choć obie te formy sprawdzania historii operacji na rachunku dostarczają podobnych informacji na temat transakcji na koncie, różnią się one pod względem „oficjalności”, zakresu, dokładności i sposobu dostępu. Wyciągi bankowe są bardziej formalne i używane są do oficjalnych celów finansowych, podczas gdy historia operacji służy głównie do bieżącego monitorowania i zarządzania kontem.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing