Blog

Flexi Workflow System - Zamówienia Zakupu

03.03.2014

Miło nam poinformować, że w systemie Flexi Workflow pojawiły się nowe funkcjonalności w module Zamówień Zakupu. Obecnie, dzięki modułowi można tworzyć zamówienia zanim wpłynie faktura  od dostawcy, co przynosi szereg korzyści:

  • w jednym miejscu można zgłosić potrzeby zakupowe, co daje szerokie możliwości ich analizy i prognozowania oraz kontrolowania wydatków przed ich powstaniem;
  • po akceptacji określonych zamówień, można je szybko i sprawnie wysłać do dostawców;
  • po otrzymaniu dostawy/usługi, system automatycznie sprawdzi czy  faktura jest zgodna z zamówieniem, oraz poinformuje odpowiednie osoby o wyniku;
  • dzięki możliwości tworzenia zamówień cyklicznych czy budżetowych, po  zaakceptowaniu budżetu wszystkie faktury mieszczące się w budżecie będą zatwierdzone (niezależnie od ich ilości).

Moduł zamówień zakupu zintegrowany jest z innymi elementami systemu, dzięki czemu jego obsługa będzie dla Państwa całkowicie intuicyjna.

FLEXI