Blog

Istotna jest treść operacji.

31.10.2013

Jeżeli efekt zdarzenia wpływa na wynik finansowy, to aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powinny również w tej pozycji znaleźć odzwierciedlenie.

Alokacja rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego związana jest z treścią operacji gospodarczej. W celu dokonania poprawnej alokacji aktywów i rezerw należy określić miejsce ujęcia efektu danej operacji gospodarczej. Jeżeli efekt operacji gospodarczej wpływa na wynik finansowy, to aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powinny również wpłynąć na wynik finansowy.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

Marcin Jeremicz
Ekspert MDDP Outsourcing