Blog

Oskładkowanie umowy zlecenia. Zmiany od 1 stycznia 2025 r.

26.04.2024
Oskładkowanie umowy zlecenia

Koncepcja oskładkowania wszystkich umów zlecenia pojawiała się już niejednokrotnie, jednak do tej pory nie zastała zrealizowana. Tym samym przy zatrudnieniu zleceniobiorcy trzeba dalej analizować, do jakich ubezpieczeń musi zostać zgłoszony. Niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością oceny czy mamy do czynienia ze zbiegiem ubezpieczeniowym.

Jak to działa?

W uproszczeniu:

  • Pełne składki — jeżeli umowa zlecenia jest jedynym źródłem zarobkowania zleceniobiorcy, to ponoszone są obowiązkowo koszty składek ze społecznych tj. emerytalnej, rentowej (obie strony umowy), wypadkowej (zleceniodawca) oraz zdrowotnej (zleceniobiorca). W zależności od sytuacji zleceniobiorcy czasem udaje się uniknąć obciążeń związanych z Funduszem Pracy i FGŚP (np. ulga związana z wiekiem ubezpieczonego). Zleceniobiorca sam decyduje o tym, czy chce opłacać składkę chorobową.
  • Brak składek – jeżeli podpisujemy umowy z osobami, które mają status osoby uczącej się/studiującej i nie przekroczyły 26 lat – dla nich zlecenie nie wiąże się z obowiązkiem składkowym.
  • Składka zdrowotna — zakres ubezpieczeń łatwo ustalić, jeżeli osoba, z którą zawieramy zlecenie na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Co prawda przypadku własnego pracownika firma rozlicza za zleceniobiorcę składki takie same, jakie ma jako pracownik (co do zasady pełen pakiet -społeczne, zdrowotna, FP i FGŚP), ale sytuacja zmienia się, gdy zleceniobiorca ma etat w innej firmie, nie świadczy zlecenia na jej rzecz oraz zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku jedynym obciążeniem składkowym jest składka zdrowotna.

Proste? Tak proste, że ZUS przygotował 61-stronicowy poradnik na ten temat: https://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_umowy_cywilnoprawne.pdf/542ecb21-490d-4877-a27f-8524116f08fe

Oskładkowane umowy zlecenia. Zmiany od 1 stycznia 2025 r

Zmiany, jakie mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku, nie są podyktowane uproszczeniem zasad związanych z ubezpieczeniem, choć przy okazji takie uproszenie nastąpi.

Przyczyn zmian należy szukać w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). KPO to „program, który składa się z 55 inwestycji i 55 reform. Jak możemy przeczytać na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej  KPO ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki oraz sprawienie, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. (źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo)

Chodzi przede wszystkim o zwiększanie wpływów do budżetu. Tym samym, pomijając uczniów/studentów do 26 roku życia, którzy utrzymają status quo, realizacja kamienia milowego KPO dla większości umów zlecenia oznacza zwiększenie kosztu dla zleceniodawcy, przy jednoczesnym obniżeniu wypłaty dla zleceniobiorcy.

Według danych GUS z końca marca 2023 roku, aż 2,26 miliona osób było zatrudnionych na podstawie umów-zleceń (raport Osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce w marcu 2023 r.)

Autor: Sylwia Kwinta, Manager Payroll w MDDP Outsourcing, Outsourcing kadr i płac Warszawa