Blog

Noty korygujące - to trzeba wiedzieć

31.05.2024

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą  czy spółkę (osobę prawną) codziennie ma się styczność z mniejszą lub większą ilością dokumentów. O ile w przypadku sprzedaży, gdzie jedyną możliwością naprawy błędu na fakturze jest wystawienie faktury korekty, o tyle w przypadku zakupu ustawodawca dał odbiorcy narzędzie, jakim jest nota korygująca.

Kiedy wystawia się notę?

Nota korygująca jest dokumentem, który pozwala naprawić błąd w wystawionych fakturach VAT. Ustawodawca w artykule 106k. ustawy o VAT wskazał, w jakich przypadkach można wystawić dokument. Z ustawy wynika, że notę można wystawić w każdym przypadku, poza sytuacjami, w których zmienia się (art. 106e ust. 1 pkt 8-15 Ustawy o VAT): 

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 
 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 
 • kwotę należności ogółem;

Co ważne, nie ma ograniczenia czasowego dotyczącego wystawienia noty korygującej.

Co powinna zawierać wystawiona nota?

 Wystawiona przez przedsiębiorcę nota, powinna zawierać takie elementy jak:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA
 • numer noty oraz datę jej wystawienia, 
 • dane identyfikacyjne nabywcy – dane przedsiębiorstwa wystawiającego notę, 
 • dane identyfikacyjne sprzedawcy – dane przedsiębiorstwa wystawiającego fakturę, a odbierającego notę 
 • dane korygowanej faktury – numer dokumentu, data sprzedaży, data wystawienia, 
 • wskazana treść korygowana oraz treść prawidłowa

Akceptacja noty

Samo wystawienie noty i przesłanie jej do kontrahenta nie oznacza, że jest ona prawnie wiążąca. Ustawodawca wskazał, że nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez odbiorcę, natomiast nie została sprecyzowana jej forma. W przypadku wysyłki tradycyjną pocztą, dobrą praktyką byłoby przygotowanie dwóch egzemplarzy – by odbiorca mógł podpisać akceptację jednego z nich i go odesłać. Natomiast gdy faktura wysyłana jest innymi metodami (np. poprzez pocztę elektroniczną), to akceptacja email będzie wystarczającą jej formą.

Nota korygująca faktury wystawione w KSEF

Mimo że KSEF nie jest jeszcze obowiązkowy, to przepisy wskazują, że nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej poza KSEF do faktury, która została wystawiona w KSEF. Oznacza to, że wraz z wejściem obligatoryjnym krajowego systemu e-faktury, noty korygujące w praktyce przestaną istnieć. Oznacza to, że każda korekta faktury będzie musiała być dokonywana przez sprzedawcę (wystawcę faktury).

 

Autor: Arkadiusz Markuszewski Księgowy w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing 

 

Źródła: 
Ustawa z 11 marca 2024 o podatku od towarów i usług 
https://www.mddp-outsourcing.pl/nota-korygujaca-dofaktury/ 
https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/blog/nota-korygujaca-wystawiona-do-faktury-w-ksef/ 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-akceptacja-noty-korygujacej 
https://druki.gofin.pl/nota-korygujaca,wzor,192,171.html