Blog

Przejście na CIT Estoński. Termin zawiadomienia urzędu skarbowego.

26.01.2024
Przejście na CIT Estoński

Przejście na estoński CIT wymaga przestrzegania pewnych terminów i procedur. Podatnicy CIT, którzy zdecydowali się z nowym rokiem przejść na opodatkowanie według modelu estońskiego (tzw. CIT Estoński) muszą pamiętać, że z początkiem nowego roku muszą złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Spółki te powinny złożyć zawiadomienie ZAW RD do urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, od którego ma być stosowany ryczałt. Jeśli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym  i od 2024 roku podatnik decyduje się na CIT Estoński, zawiadomienie ZAW RD należy złożyć do 31 stycznia 2024 roku w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie podpisuje zarząd spółki.

Warunki przejścia na CIT Estoński

Przejście na CIT estoński, czyli estoński system podatkowy dla spółek, może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorców i firm. Warto pamiętać, że decyzja o przejściu na system estoński powinna być podjęta po dokładnej analizie i uwzględnieniu specyfiki działalności firmy oraz jej planów rozwojowych. Przejście na estoński CIT jest dobrowolne i pozostaje wyłącznie w gestii podatnika. Jednym z warunków skutecznego przejścia na tę formę opodatkowania jest złożenie w terminie zawiadomienia do urzędu skarbowego. Stąd tak istotne jest, aby spółki te dochowały terminu i złożyły ZAW RD do 31 stycznia 2024 roku.

Decyzja o przejściu na ten podatek jest także możliwa w trakcie roku, ale wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami.  Podatnik zobowiązany jest wówczas na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania estońskim CIT,  zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe.

Zobacz również
CZYTAJ

Opodatkowanie cit estońskim obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazanych przez podatnika w zawiadomieniu.  Zatem jeżeli spółka, zdecydowała się przejść od 1 stycznia 2024 roku na ryczałt od dochodów spółek, w ZAW-RD jako okres opodatkowania ryczałtem wskazuje okres od 1.01.2024 do 31.12.2027.

Wspólnicy spółki, która przeszła na CIT Estoński powinni do końca stycznia 2024 roku złożyć oświadczenie OSW RD. W oświadczeniu tym osoba fizyczne będąca udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT wskazuje dane podmiotów powiązanych. Oświadczenie składa się wyłącznie do spółki opodatkowanej estońskim CIT, a do urzędu skarbowego tylko na żądanie organu. Termin, o którym należy tu pamiętać to koniec pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka stosuje opodatkowanie CIT estońskim. Jeśli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to oświadczenie należy złożyć spółce do 31 stycznia 2024 r. oraz w kolejnych latach.

W przypadku zmiany stanu faktycznego w trackie roku oświadczenie OSW RD należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Podsumowując, przejście na estoński system CIT może przynieść wiele korzyści, ale wymaga dokładnego przygotowania i przestrzegania określonych terminów oraz procedur. Aby jednak stał się ona szansą na poprawę efektywności podatkowej — warto zlecić usługi księgowe sprawdzonej i godnej zaufania firmie, znającej ryzyka i mającej doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń ryczałtem od dochodów spółek.

Wybierz niezawodnego partnera biznesowego – zaufaj ekspertom MDDP Outsourcing! Jesteśmy ekspertami od CITu Estońskiego ! Zapytaj o naszą ofertę: https://www.mddp-outsourcing.pl/kontakt/

Autor: Agnieszka Bojar – Manager MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa