Blog

Staże 2016: Szkoleń ciąg dalszy

18.04.2016

W naszym programie stażowym KEEP CALM AND BE AN ACCOUNTANT przyszedł czas na kolejne szkolenie. Tym razem tematem były krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

W czasie szkolenia nasi Stażyści zapoznali się z zasadami rozliczania wydatków podczas podróży służbowych. Zaprezentowaliśmy im dokumenty, które standardowo znajdują się pod rozliczeniem delegacji, omówiliśmy zasady naliczania diet, zwrotów kosztów hoteli, czy reprezentacji. Przestawiliśmy także zasady księgowe w zakresie traktowania wydatków podczas podróży służbowych. Oczywiście, aby przenieść teorię na praktykę, rozwiązaliśmy kilka kazusów.

Co osiągnęliśmy?

Dzięki szkoleniu, nasi stażyści od kolejnego tygodnia są gotowi, aby przełożyć wiedzę teoretyczną na działania praktyczne pod nadzorem i z pomocą Team Leaderów Zespołów Księgowych. Przy okazji mieliśmy okazję pochwalić się autorskim systemem do rozliczania delegacji, który został zbudowany z udziałem Ekspertów MDDP – kalkulator delegacji online.