Blog

Trendy w outsourcingu

13.07.2011
Trendy w outsourcingu

Firmy rozumiejące istotę outsourcingu, czyli oferowanie usług za opłatę miesięczną (abonamentową) bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury informatycznej czy zespołu, coraz częściej sięgają po kompleksowe rozwiązania a nie wyłącznie usługi.

Wzrasta zapotrzebowanie na ofertę łączącą usługę biznesową z dostępem do systemu, który wykorzystywany jest przez pracowników Klienta. W takim modelu oprogramowanie (wraz z jego utrzymaniem i administracją) oferowane jest jak usługa – ang. Software as a Service (SaaS), a opłaty wnoszone są miesięcznie tak jak w typowym wynajmie.

Dostawca usług zgodnie z wymaganiami Klienta przygotowuje (konfiguruje) system informatyczny, który udostępniany jest szerokiej grupie pracowników Klienta zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Korzystanie z systemu możliwe jest dzięki zdalnemu dostępowi, najczęściej przez przeglądarkę internetową. Tego typu rozwiązania wykorzystywane do wspierania  procesów biznesowych wymagających składania wniosków do akceptacji przez inną osobą np. rozliczanie wyjazdów służbowych i/lub samodzielnego śledzenia stanu rozliczeń np. bilansu urlopowego, co umożliwia ograniczenie komunikacji z działem kadr. Ten sposób korzystania z systemów często określa się mianem „self-service” (samoobsługa).

Najpopularniejsze rozwiązania tego typu w ofercie MDDP to:

  • Elektroniczna teczka do zarządzania aktami osobowymi. Klienci otrzymują dostęp do  oprogramowania, w którym osadzone są zeskanowane dokumenty stanowiące akta osobowe pracownika. Każdy dokument jest skategoryzowany i  posiada swoją metrykę, co ułatwia wyszukanie go według ustalonych kryteriów.
     
  • Employee self service w obszarze kadrowym. Oprogramowanie umożliwiające planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz obsługujące proces składania i zatwierdzania wniosków urlopowych. Pracownicy mają możliwość składania elektronicznych wniosków urlopowych a ich przełożeni dokonują akceptacji tych wniosków. Wszyscy pracownicy w każdej chwili posiadają dostęp do statusu swoich wniosków i bilansu urlopowego. Ponadto mogą samodzielnie wydrukować wybrane dokumenty indywidualne jak np. „pasek płacowy”. Dla kadry kierowniczej udostępnione są raporty podsumowujące bilansowe urlopów, zestawienia nieobecności itp.