Blog

Anulowanie faktury a JPK faktura

16.04.2024
Anulowanie faktury a JPK

Każdy podatnik VAT wystawia faktury. Jedni częściej drudzy rzadziej. Pomyłki przy takich czynnościach nie są niczym nadzwyczajnym i występują w procesie fakturowania. W trakcie tego procesu zdarza się przedsiębiorcom anulowanie takiego dokumentu.  Powstaje tu zatem pytanie,  czy anulowana faktura powinna zostać umieszczona w JPK faktura? Jak potraktować taki  dokument, aby  być w zgodzie z przepisami m.in. ustawy o podatku od towarów i usług.

Anulowana faktura a JPK

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że sytuacje, kiedy przedsiębiorca dokonuje anulowania faktury, powinny stanowić wyjątek i być stosowane tylko w sytuacjach zaistnienia takiej konieczności.

O szczególnym traktowaniu faktur świadczyć może fakt, że ani  zapisy ustawy o VAT, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie przewidują możliwości jej anulowania. Czynność ta została jednak dopuszczona na podstawie praktyki organów podatkowych. Anulowanej faktury nie wykazuje się w pliku JPK faktura.

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury możliwe jest tylko w przypadku, gdy dokumentuje ona czynność, która nie została jeszcze dokonana, pod warunkiem że nie wprowadzono do obiegu prawnego takiego dokumentu. Jednym słowem,  nie mógł on być przekazany kontrahentowi,  a więc wystawca jest w posiadaniu obydwu jego egzemplarzy.

Są to przypadki, gdy dla przykładu udokumentowane fakturą zostało zdarzenie, które w rzeczywistości nie wystąpiło, a w rezultacie nie zrodziło konsekwencji w postaci wystąpienia obowiązku podatkowego.

W sytuacji, gdy po wystawieniu faktury zaistnieją zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnego dokumentu lub na fakturze wystąpią błędy, ustawodawca umożliwia skorygowanie tejże poprzez wystawienie faktury korygującej.

Podsumowując, anulowanie faktury jest dopuszczalne w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

  • transakcja nie doszła do skutku,
  • faktura nie trafiła do obrotu prawnego, czyli odbiorca jej nie otrzymał.

Ponieważ faktura sporządzona, a niewprowadzona do obrotu nie stanowi faktury wystawionej w rozumieniu art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie jest podstawą do zapłaty podatku w niej określonego w trybie art. 108 ust. 1 tejże ustawy.

Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko, zgodnie z którym jeżeli faktura została wykazana w już złożonym JPK_VAT, to należy wysłać korektę tego pliku bez uwzględniania tej faktury.

Jeżeli natomiast nie dokonano jeszcze wysyłki JPK_VAT, to w takim pliku nie uwzględniamy anulowanej faktury.

Autor: Małgorzata Sępioł, Ekspert ds. CIT w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Katowice.

Źródła: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.