Blog

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

31.01.2024
konto organizacji

Czym jest konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym jest narzędziem służącym do zarządzania sprawami podatkowymi i finansowymi jednostek organizacyjnych, takich jak spółki kapitałowe lub osobowe, stowarzyszenia, fundacje, czy grupy kapitałowe. Kluczowym wymogiem dla utworzenia takiego konta jest posiadanie przez organizację identyfikatora podatkowego NIP. Warto zaznaczyć, że konto organizacji nie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, oraz kancelarii.

Jak otrzymać dostęp?

Wnioskowanie o dostęp do konta organizacji jest procesem, który wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego. Osoba fizyczna, posiadająca PESEL, może uzyskać dostęp do konta po złożeniu wniosku przez organizację. Wniosek powinien zawierać pełną nazwę organizacji, jej NIP i adres siedziby, a także dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) osoby, której ma być udzielony dostęp. Ponadto należy określić zakres uprawnień — czy mają to być uprawnienia podstawowe, czy rozszerzone.

Użytkownicy konta organizacji (UKO)

Osoby upoważnione do dostępu to osoby fizyczne posiadające PESEL. Istnieją dwa rodzaje dostępu:

  • użytkownik z dostępem podstawowym — może wykonywać standardowe czynności w e-Urzędzie Skarbowym.
  • użytkownik z dostępem rozszerzonym — oprócz standardowych czynności, może również nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji.

Aby złożyć wniosek, można skorzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy lub platformy e-PUAP. Możliwe jest również dostarczenie wniosku w formie papierowej bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Jak odebrać dostęp do konta organizacji?

Odebranie dostępu do konta jest procesem podobnym do jego przyznania i także wymaga złożenia wniosku. Należy podać w nim dane organizacji i osoby, której dostęp ma być odebrany. Ważne jest, aby po odebraniu dostępu jednemu z użytkowników, nadal pozostał przynajmniej jeden aktywny użytkownik konta.

Odpowiedzialność za dostęp

Przyznanie dostępu do konta organizacji wiąże się z odpowiedzialnością. Użytkownik działający na tymże koncie, działa w jej imieniu, a czynności przez niego podejmowane są uznawane za czynności podejmowane przez ten podmiot. Dlatego bardzo ważne jest, aby proces przyznawania dostępu był przeprowadzany z rozwagą i odpowiednią kontrolą.

W kontekście prawnym, regulacje dotyczące konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym oparte są na kilku ustawach, w tym na ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową oraz na ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo istotne przepisy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Podsumowując, konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym jest ważnym narzędziem w zarządzaniu finansami i podatkami różnych jednostek organizacyjnych. Proces przyznawania i odejmowania dostępu do konta jest uregulowany i wymaga odpowiednich procedur oraz środków ostrożności.

Autor: Marta Zielińska, Manager, biuro księgowe Warszawa, MDDP Outsourcing