Case Study

Case Study. Księgowość dla branży weterynaryjnej.

Branża weterynaryjna łączy w sobie nie tylko detaliczne świadczenie usług i handel artykułami zoologicznymi, ale również organizację od podstaw pracy poszczególnych placówek czy też inwestycje np. w budowę szpitali weterynaryjnych. Prawidłowe działanie spółek we wszystkich tych płaszczyznach wymaga sprawnej i profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej. 

Obsługa księgowa dla branży weterynarii 

Zespół specjalistów MDDP Outsourcing zajmujący się branżą weterynaryjną posiada długoletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze podatkowo-księgowej spółek. Znajomość specyficznej terminologii weterynaryjnej czy sposobu organizacji i działania poszczególnych placówek pozwala nam na efektywną pracę, przekładającą się na niewymierne korzyści dla klienta. Gwarantujemy klientowi, nie tylko prawidłowość dostarczanych danych, ale również sprawność w działaniu, terminowość oraz elastyczne podejście.  

 

MDDP Outsourcing posiada w swojej ofercie księgowej dla weterynarii m.in.: 

-prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki wraz z realizacją obowiązków podatkowych, 

-ewidencję kosztów i przychodów w podziale na poszczególne placówki czy obszary działania spółki, 

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w podziale na kliniki weterynaryjne oraz rozliczenie środków trwałych w budowie, 

-rozliczanie magazynów i kalkulacja kosztów własnych sprzedanych produktów per placówka, 

-rozliczanie raportów kasowych oraz kart płatniczych pracowników nawet kilkudziesięciu placówek, 

-bieżący kontakt z placówkami weterynaryjnymi i kontrahentami, 

-obsługę podatkowo-księgową transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy zakupu udziałów, 

-due diligence placówek weterynaryjnych,  

-przygotowanie sprawozdań finansowych, raportów oraz obsługa audytów, 

-raportowanie dostosowane do wymogów klienta, 

-wsparcie przy pozyskaniu finansowania np. poprzez dodatkowe raportowanie czy pozyskiwanie zaświadczeń, 

-możliwość zapewnienia wsparcia doradców podatkowych czy prawników. 

 

Powyższe usługi opieramy na  innowacyjnym podejściu MDDP Outsourcing do wszelkich usprawnień np. w zakresie:  

-funkcjonującego od lat elektronicznego obiegu dokumentów  

-automatyzacji wprowadzania przelewów bankowych 

Dzięki temu nawet przy obsłudze kilkudziesięciu placówek jednocześnie, zapewniamy każdej z nich płynność w procesowaniu płatności oraz dostęp do każdego zaksięgowanego dokumentu online, z możliwością weryfikacji etapu obiegu, na którym znajduje się faktura. Gwarantujemy także możliwość udzielenia klientowi zdalnego dostępu do systemu księgowego. 

 

 Zapraszamy do współpracy 

 

Autor: Ewa Włodawiec Manager biuro rachunkowe Warszawa