Blog

Krótszy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR

31.08.2023
zawiadomienie

Krótszy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Jest to ważna zmiana, dlatego 26 czerwca 2023 Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym przypomniało o zmianie terminu  na złożenie zawiadomienie ZAW – NR po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Czym jest zawiadomienie ZAW-NR?

Jest to zawiadomienie, które składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika dokonującego wpłaty za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Składa się je, aby uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych.

W przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z dostawcą/usługodawcą za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług. Z kolei w podatku CIT podatnik traci możliwość zaliczenia kwoty netto w koszty podatkowe.

Składając zawiadomienie ZAW-NR podatnik chroni swoje interesy i tym samym nie ponosi solidarnej odpowiedzialności w podatku VAT i jednocześnie zachowuje prawo do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.

Co zawiera zawiadomienie ZAW-NR?

ZAW-NR zawiera dane podatnika dokonującego zapłaty, dane wystawcy faktury, rodzaj i numer konta, na który została dokonana wpłata, wysokość przelanej należności oraz datę zlecenia przelewu.

Do jakiego urzędu skarbowego należy składać?

ZAW-NR składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika dokonującego wpłaty za transakcję — dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – ze względu na siedzibę.

ZAW-NR można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Krótszy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR

Przed wystąpieniem Covid termin złożenia ZAW-NR wynosił 7 dni od dnia zlecenia przelewu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii termin ten został wydłużony do 14 dni.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego od dnia 1 lipca 2023 r. powrócił „dawny” termin na składanie zawiadomienia ZAW-NR, który wynosił 7 dni.

 

Autor: Joanna Kacprzak – Starszy Księgowy w MDDP Outsourcing

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/