Blog

KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r. Zmiana w planach wdrożenia KSeF

19.01.2024
KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r. Zmiana w planach wdrożenia KSeF

Sensacyjna decyzja Ministerstwa Finansów! 19 stycznia 2024 r. w niespodziewanym zwrocie akcji, Minister Finansów Andrzej Domański ogłosił odroczenie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wprowadzenie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie nastąpi zgodnie z wcześniejszymi, planami tj. 1 lipca 2024 r. Pomimo wcześniejszych zapewnień resortu o braku przesunięć terminu, teraz rewolucyjne zmiany czekają na nową datę wdrożenia!

KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r. Przyczyną błędy techniczne

Decyzja o wstrzymaniu wdrożenia KSeF jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze stanowisko Ministerstwa Finansów, które wykluczało możliwość przesunięcia terminu. Minister uzasadnił jednak swoją decyzję wykryciem problemów technicznych w systemie, informując, że wśród błędów systemu KSeF – jakie zostały wykryte – są elementarne błędy dotyczące przepustowości systemu.

„Na mnie, jako ministrze spoczywa odpowiedzialność nie tylko za dochody budżetu, ale także za stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej. Już wykryliśmy problemy, które – moim zdaniem – uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w 2024 r. Problemy dotyczące kodu, funkcjonalności i wydajności systemu” – powiedział na konferencji Domański.

Krytyczne błędy w systemie, uniemożliwiające bezpieczne wystawianie faktur zadecydowały więc o przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF w Polsce.

„Przedsiębiorcy mogą to odczuć. Wejście do KSeF może być zablokowane przez brak narzędzi, które spowodują, że nie będą mogli wystawiać faktur. To byłoby ze szkodą dla przedsiębiorców, ale także dla budżetu państwa” – wskazał wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Minister, uzasadniając decyzję resortu dodał również, że nie może dopuścić do zaburzenia stabilności obrotu gospodarczego.

„Nie możemy dopuścić do bałaganu na miarę +Polskiego Ładu+” – uzupełnił minister finansów.

Co dalej  z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur?

Resort finansów ogłosi przetarg na zewnętrzny audyt systemu KSeF. Planowane jest też zintensyfikowanie dialogu z przedsiębiorcami w celu dostosowania systemu do ich potrzeb.

„Chciałbym podkreślić, że KSeF jest potrzeby gospodarce i że będzie wprowadzony. Musimy dbać o dochody budżetu, uszczelniać system podatkowy i dbać o polską gospodarkę. Ale wprowadzenie KSeF nie może zagrażać działalności gospodarczej” – powiedział Andrzej Domański

Nowa data wejścia w życie obowiązkowego KSeF

„1 lipca 2024 r. z całą pewnością nie. Ta data jest w mojej ocenie nie do utrzymania. Podobnie, jak cały 2024 r. (…) W tym roku obowiązkowego KSeF na pewno nie będzie” – powiedział Domański.

Nowa data wprowadzenia KSeF zostanie ogłoszona po wynikach zewnętrznego audytu. Mimo przesunięcia rząd podkreśla determinację we wprowadzeniu systemu, który ma uszczelnić system podatkowy i ułatwić działalność gospodarczą.

„Chcę, aby obowiązkowy system był wdrożony tak szybko, jak możliwe, jednocześnie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeśli ten drugi warunek nie zostanie spełniony, to obowiązkowego KSeF nie będzie w Polsce” – dodał.

Konsekwencje oddalenia terminu wdrożenia KSeF dla przedsiębiorców

Dylematy i napięcia w środowisku biznesowym nie cichną po decyzji ministerstwa i choć była ona spodziewana przez niektórych, rodzi ona jednak nowe pytania i wyzwania dla polskiego sektora biznesowego.

Z jednej strony coraz więcej przedsiębiorców i ekspertów postulowało przesunięcie terminu, by poprawić liczne niedociągnięcia przepisów. Do resortu finansów pisma w tejże sprawie zostały skierowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców — Adama Abramowicza. Postulat Rzecznika poparła m.in. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

Również uzasadnienie tej decyzji, ogłoszonej mimo wcześniejszych zapewnień o utrzymaniu terminu, rzuca nowe światło na potencjalne komplikacje techniczne i administracyjne, które mogłyby mieć dalekosiężne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców.

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że przedsiębiorcy i  biura rachunkowe, które zainwestowały już znaczne środki w dostosowanie do KSeF. Wprowadzenie kolejnych modyfikacji i zmian spowoduje konieczność ponoszenia kolejnych kosztownych inwestycji w modyfikację systemów czy szkolenia dla  pracowników. Koszty tej decyzji są zatem obciążające dla firm, które już poczyniły znaczące kroki w celu wdrożenia dotychczasowych wytycznych dotyczących wdrożenia KSeF.  Jeśli zostaną wprowadzone kolejne zmiany w sposobie funkcjonowania KSeF to konsekwencje finansowe takich decyzji obciążą jednoznacznie przedsiębiorców.

Budzi to ogromną niepewność w całym środowisku biznesowym. Firmy będą musiały ponownie oszacować potencjalne koszty związane z dalszymi inwestycjami w dostosowanie do systemu. Planowane działania wdrożeniowe zostaną wstrzymane, co jest potencjalnym zagrożeniem do efektywnego wdrożenia KSeF w kolejnym terminie. Mając na uwadze fakt, że ministerstwo nie rezygnuje z wdrożenia,  jest ono realne i stawia pod znakiem efektywne zaimplementowanie Krajowego Systemu eFaktur w nowym terminie.

Co dalej mają robić przedsiębiorcy?

Pozostaje jedynie dalsze oczekiwanie na kolejne decyzje ministerstwa.  Firmy muszą być przygotowane na dostosowanie się do nowego terminu, który zostanie ogłoszony po audycie. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się większej współpracy z resortem finansów w kwestii dostosowania KSeF do realiów rynkowych. Odroczenie terminu wdrożenia KSeF to ważny moment dla polskiego biznesu. Zarówno dla tych, którzy postulowali o przesunięcie, jak i dla tych, którzy już przygotowali swoje systemy na nowe wymogi, jest to czas niepewności i oczekiwania. Kluczowe będzie śledzenie dalszych komunikatów Ministerstwa Finansów i adaptacja do ewoluujących wymogów prawnych i technicznych. To, jak zostanie ostatecznie ukształtowany KSeF, będzie miało znaczący wpływ na przyszłość funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w zakresie fakturyzacji  i rozliczeń podatkowych.

Autor: Joanna Kargulewicz – Manager w MDDP Outsourcing