Blog

Obowiązki pracodawcy w 2024 r. Szkła kontaktowe dla pracownika

15.01.2024
Szkła kontaktowe dla pracownika

Niedawno weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dodano w nim m.in. zapis o zapewnieniu pracownikom szkieł kontaktowych.

Dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy

Z załącznika do niniejszego rozporządzenia wynika możliwość żądania przez pracownika od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości wzroku pracownika. Pracownik może też zażądać dodatkowej klawiatury i myszy. Na życzenie pracownika, pracodawca ma również obowiązek wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek. Monitor ekranowy, klawiatura czy inne urządzenia biurowe, oświetlenie, jak również meble takie jak stół i krzesła powinny spełniać określone wymagania. Wymagania te są ściśle określone w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.

Szkła kontaktowe dla pracownika

Pracodawca musi zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok lub szkła kontaktowe, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

Podsumowując, nowe przepisy związane z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe to dobra informacja dla pracowników. Dzięki temu pewne kwestie zostały uregulowane, a nowe zapisy dotyczące szkieł kontaktowych zostały dodane. Pracodawcy mają termin 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r.