Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/mddpout/domains/mddp-outsourcing.pl/public_html/wp-content/themes/venti/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 46
Działalność nierejestrowana
Blog

Działalność nierejestrowana

15.05.2023
Pilne przelewy - Express Elixir i SORBNET

Działalność nierejestrowa może być bardzo atrakcyjną formą dodatkowego zarobku dla osoby fizycznej. Ważne, aby w żadnym miesiącu nie przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zaletą takiego rozwiązania jest niewielkie ryzyko biznesowe i stosunkowo niskie koszty prowadzenia biznesu. O obowiązkach i korzyściach takiej formy działalności przeczytamy w dalszej części artykułu.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji.

Zasadniczo działalność nierejestrowa może spełniać warunki działalności gospodarczej, czyli być zorganizowana, prowadzona w sposób ciągły, we własnym imieniu i w celach zarobkowych. Ze względu jednak na niski poziom dochodów nie jest ona uznawana za działalność gospodarczą i nie wymaga wpisu w CEIDG.

Prowadzenie działalności nierejestrowej możliwe jest po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Miesięczne przychody z takiej działalności nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku jest to kwota 1745 zł (do 30.06.2023). Zaś od 01.07.2023 – 1800 zł. W limicie tym należy wziąć pod uwagę otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Przekroczenie limitu spowoduje konieczność zarejestrowania działalności w CEIDG. Jest na to tylko 7 dni.
 2. Osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat lub jej działalność była zawieszona.
 3. Działalność, jaką chce prowadzić osoba fizyczna nie wymaga koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej, bądź też działalność taka nie została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza.

Przykładem działalności, która nie może być prowadzona jako działalność nierejestrowa jest sprzedaż alkoholu, usługi detektywistyczne, ochrona osób lub mienia, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Korzyści z działalności nierejestrowej mogą być bardzo atrakcyjne:

 • Brak obowiązku rejestracji w CEIDG, GUS, urzędzie skarbowym;
 • Brak obowiązku opłacania składek ZUS;
 • Brak konieczności zapłaty comiesięcznych (lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy;
 • Brak obowiązku rejestracji jako podatnik vat i brak obowiązku zapłaty podatku vat. Należy jednak mieć świadomość, że są pewne kategorie usług (jak usługi prawne, usługi jubilerskie) czy towarów (np. nowe środki transportu, towary opodatkowanie podatkiem akcyzowym, części do pojazdów samochodowych i motocykli itd.), które nakazują rejestrację jako czynny podatnik vat niezależnie od wartości sprzedaży.
 • Nie ma konieczności prowadzenia księgowości.

Obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność nierejestrową:

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży w celu ustalenia czy nie nastąpiło przekroczenie progu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.
 • Rozliczenie dochodu z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym. Opodatkowaniu podlega dochód, który stanowi różnicę między otrzymanym przychodem a kosztami, które poniesiono np. zakup surowców, narzędzi czy usług. Wydatki takie należy odpowiednio udokumentować np. fakturą, rachunkiem.
 • Wystawianie faktur sprzedaży na żądanie kupującego.
 • Przestrzeganie praw konsumentów

Działalność nierejestrowa mimo braku obowiązku rejestracji może podlegać kontroli urzędowej np. z urzędu skarbowego czy sanepidu.

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w MDDP Outsourcing