Blog

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

08.07.2022
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Na początku czerwca 2022 roku w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej została opublikowana nowa wersja projektu Decyzji Rady Europejskiej. Zgodnie z Projektem (art. 4 ust.2) wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Termin wejścia w życie nowych obowiązków

W dniu 17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.

To oznacza, że do 31 grudnia 2023 roku, faktury ustrukturyzowane będą funkcjonować w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji na dobrowolnych zasadach. Dodatkowo podatnicy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do zmian przewidzianych przez Ministerstwo Finansów.

17 maja 2022 rok MF udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Warto pamiętać, że każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego, dlatego warto zapoznać się z testową Aplikacji Podatnika KSeF.

Autor: Olga Antropova, Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

  1. Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 10 czerwca 2022 r.
  2. Strona : https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/