Blog

Zmiany VAT w 2024 roku

17.03.2024
Zmiany w VAT 2024

Każdy nadchodzący rok przynosi szereg zmian podatkowych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W roku 2024 w zakresie podatku VAT również mamy kilka zmian. W artykule przyglądamy się tym, które zostały wprowadzone od nowego roku.

Wraz z nadejściem nowego roku 2024 podatnicy tradycyjnie powinni przygotować się na kilka istotnych zmian w podatku od towarów i usług. Najważniejsza z nich, czyli wejście obowiązkowego KSEF, zostało odroczone w czasie, jednak warto wspomnieć również o innych kwestiach. Najważniejsze zmiany w podatku VAT na 2024 rok to między innymi:

Odroczenie wdrożenia obowiązkowego krajowego systemu e-faktur (KSeF)

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował o decyzji dotyczącej odroczenia wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Decyzja Ministra Finansów była dla wielu niemałym zaskoczeniem, choć trzeba przyznać, że także wielu przedsiębiorców „po cichu” liczyło na taki krok. Daje to wielu środowiskom możliwość i czas na dostosowanie się do wymogów KSeF oraz szansę na udoskonalenia systemu w związku

z licznymi kwestiami dotąd niewyjaśnionymi przez MF. Decyzję umotywowano m.in. „wykryciem błędów krytycznych systemu oraz troską o przedsiębiorców i możliwość niezakłóconego wystawiania przez nich faktur”. Minister podkreślił również, że z uwagi na wykryte błędy i obawy co do przepustowości systemu podjęto decyzję o przeprowadzeniu niezależnego audytu. System na pewno nie wejdzie w życie w 2024 r., natomiast wyniki audytu będą „podstawą do wskazania nowego terminu”. Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa, 9 lutego ogłoszono harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności KSeF. Natomiast na przełomie kwietnia i maja, na podstawie wyników audytu, ma być wskazana nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF. Ministerstwo udostępniło także na swojej witrynie harmonogram, który zakładał kilka spotkań konsultacyjnych w lutym 2024 m.in. dotyczących bezpieczeństwa i wydajności, faktur, spotkań branżowych i wdrożenia. Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi MF publikuje odpowiedzi na pytania i stopniowo je uzupełnia o kwestie możliwych zmian.

Chociaż datę wprowadzenia KSeF przesunięto (bardzo możliwe, że będzie to początek 2025 r.) system na pewno zostanie wdrożony, lecz dostarczenie dodatkowego czasu pomoże przedsiębiorcom lepiej dostosować się do nowego obowiązku.

Utrzymanie stawki zerowej VAT na podstawowe produkty spożywcze tylko do końca marca 2024

Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zostało ogłoszone w Dz. U. poz.2670 i weszło w życie  z dniem 1 stycznia 2024 r. Jak uzasadnia ministerstwo, utrzymanie stawki 0%  VAT na podstawowe produkty spożywcze m.in.: owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty zbożowe – stanowi „wyraz kontynuacji działań antyinflacyjnych rządu”. Stawką 0% objęte są towary wymienione w poz. 1-18 załącznika 10 do ustawy VAT. Jak szacuje ministerstwo czasowe utrzymanie obniżonej stawki to dla budżetu koszt ok. 2,7 mld zł. Rozporządzenie przedłużające obniżoną stawkę VAT na żywność będzie obowiązywało do końca marca 2024 r. i nie zostało przedłużone, zatem od kwietnia 2024 r. wróci do poziomu 5%.

Warto nadmienić, że na początku lutego 2024 r. do Sejmu trafił również poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który proponuje łącznie zmiany aż w 27 różnych ustawach, w tym w ustawie VAT.  W art. 17 powyższego zakłada on m.in. wprowadzenie obniżonej stawki VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5%. W treści uzasadnienia czytamy, że „oczywistym celem tej zmiany jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci”. Planowana zmiana związana jest również z dostosowaniem się do dyrektywy UE z 2022 roku. Obowiązujące przepisy dyrektywy VAT umożliwiają państwom członkowskim UE stosowanie obniżonej stawki w wysokości nie niższej niż 5% dla odzieży i obuwia dla dzieci.

Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie

W ramach pakietu SLIM VAT 3 funkcjonującego od lipca 2023 r. mamy także znaczącą zmianę, która dotyczy sprzedaży mieszanej. Choć zmianę wprowadzono w 2023 r., bezpośrednio oddziałuje ona na czynności sporządzania korekty VAT naliczonego w 2024 roku za rok poprzedni.

Zmiana w art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT polega na zwiększeniu kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określana przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%. Chodzi o kwotę podatku od sprzedaży zwolnionej z VAT (niepodlegającej odliczeniu), która wzrosła z 500 zł do 10 000 zł. Limit postanowiono zwiększyć, gdyż jak uzasadniono,  poprzedni limit 500 zł całkowicie nie przystawał do obecnych realiów rynkowych. Obecnie znacząco zwiększy się  ilość podatników, których obowiązek korekty ominie. Głównie dotyczy to podatników, którzy wykazują marginalną sprzedaż zwolnioną.

Podsumowując, w przeciwieństwie do ostatnich kilku lat wydaje się, że bieżący rok nie przynosi diametralnych zmian w podatku od towarów usług. Jednak pamiętajmy o tym, że największa zmiana, jaka czeka wszystkich podatników, czyli wprowadzenie obowiązkowego KSeF, została tylko odroczona w czasie. Warto zatem bieżący rok wykorzystać na odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne do niewątpliwie ogromnej zmiany, jaka nastąpi być może już od początku 2025 roku.

Autor: Monika Grab, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing, księgowość dla firm Warszawa

Źródło: podatki.gov.pl/ksef