Blog

Kody błędów w KSeF

28.02.2024
Kody błędów w KSeF

W dobie cyfryzacji procesów biznesowych Krajowy System E-faktur (KSeF) stanowi kluczowy element w usprawnieniu obiegu dokumentów księgowych w Polsce. Wprowadzenie tego systemu było odpowiedzią na potrzebę szybkiej, bezpiecznej i efektywnej wymiany faktur między podmiotami gospodarczymi oraz administracją skarbową. Pomimo licznych zalet, które niesie ze sobą automatyzacja, istotne jest zrozumienie, że system ten, jak każdy inny, nie jest wolny od potencjalnych błędów. Błędy te mogą mieć różne przyczyny i charakter, począwszy od nieprawidłowości w samych dokumentach, poprzez błędy w komunikacji, aż po problemy techniczne z samym systemem KSeF. Znajomość typowych błędów, ich kodów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z systemu e-faktur w Polsce.

Gdy faktura zostanie już przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych w fakturze. W przypadku wystąpienia takich błędów konieczne jest wystawienie faktury korygującej. W Krajowym Systemie E-faktur mogą pojawić się różne błędy, warto wiedzieć, z jakim z nich ma się do czynienia.

Kody błędów w KSeF, które mogą się pojawić:

9101 : Nieprawidłowy dokument.

9102 : Brak podpisu.

9103 : Przekroczona liczba [-1] dozwolonych podpisów [-1].

9104 : Niewystarczająca liczba [-1] wymaganych podpisów [-1].

9105 : Nieprawidłowa treść podpisu.

9106 : Nieprawidłowa liczba referencji podpisu [STRING].

9107 : Niezgodność lub nieprawidłowa referencja podpisanych danych [STRING].

9108 : Nieprawidłowa liczba danych referencji podpisu [STRING].

9109 : Brak danych referencji podpisu [STRING].

9110 : Brak referencji do danych podpisu [STRING].

20001 : Niedozwolone sekcje dokumentu.

20002 : Niedozwolone sekcje dokumentu [DTD].

20003 : Niedozwolone sekcje dokumentu [CDATA].

20004 : Nieprawidłowo zakodowana treść (base64).

20005 : Nieprawidłowo zaszyfrowana treść.

21001 : Nieczytelna treść.

21111 : Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne.

21112 : Nieprawidłowy czas tokena.

21113 : Żądanie autoryzacji wygasło.

21114 : Nieprawidłowy kontekst Profilu Zaufanego (PZ).

21115 : Nieprawidłowy certyfikat [STRING].

21116 : Nieprawidłowy token.

21121 : Limit żądań osiągnięty.

21132 : Brak treści żądania wysyłki potwierdzenia.

21133 : Brak treści faktury żądania wysyłki faktury.

21134 : Brak treści potwierdzenia żądania wysyłki potwierdzenia.

21135 : Brak definicji pakietu.

21136 : Brak definicji szyfrowania.

21137 : Brak sygnatury pliku faktury.

21138 : Brak sygnatury pliku potwierdzenia.

21139 : Brak sygnatury pliku pakietu.

21140 : Brak sygnatury pakietu.

21141 : Brak listy części pakietu.

21142 : Nieprawidłowy typ algorytmu szyfrowania.

21143 : Nieprawidłowy typ klucza szyfrującego.

21144 : Nieprawidłowy typ wektora inicjalizacyjnego.

21145 : Nieprawidłowy typ dokumentu.

21146 : Nieprawidłowy typ żądania wysyłki faktury.

21147 : Sprzeczny typ żądania wysyłki faktury.

21148 : Brak numeru referencyjnego.

21149 : Brak sesji.

21150 : Sesja wsadowa wygasła.

21151 : Sesja wsadowa nieaktywna.

21153 : Sesja interaktywna nieaktywna.

21154 : Sesja interaktywna zakończona.

21156 : Nieprawidłowa definicja części pakietu.

21157 : Nieprawidłowy rozmiar części pakietu.

21158 : Nieprawidłowy skrót części pakietu.

21159 : Nieprawidłowy podpis.

21160 : Nieprawidłowy kontekst [STRING].

21161 : Incorrect range – STRING

21162 : Nieprawidłowe żądanie [STRING].

21164 : Faktura o podanym identyfikatorze nie istnieje.

21167 : Nie znaleziono zapytania o paczkę z podanym numerem referencyjnym.

21168 : Poświadczenia o podanym identyfikatorze nie istnieją.

21169 : Brak autoryzacji lub faktura o podanym identyfikatorze nie istnieje.

21170 : Sesja interaktywna wygasła.

21171 : Brak tokena sesyjnego.

21172 : Pusta treść żądania.

21173 : Brak sesji o wskazanym numerze referencyjnym.

21174 : Brak nazwy części.

21175 : Wynik zapytania o podanym identyfikatorze nie istnieje.

21176 : Duplikat faktury w kontekście sesji.

21177 : Przekroczona maksymalna liczba wyników [-1]. Doprecyzuj kryteria.

21204 : Pakiet nie może być zduplikowany.

21205 : Pakiet nie może być pusty.

21206 : Część listy pakietu nie może być pusta.

21207 : Lista elementów pakietu nie może być pusta.

21208 : Czas oczekiwania na requesty upload lub finish został przekroczony.

21211 : Nieprawidłowa deklaracja formularza dokumentu.

21212 : Nieprawidłowy wystawca dokumentu.

21213 : Nieprawidłowy klucz szyfrujący.

21214 : Nieprawidłowe kodowanie dokumentu.

21215 : Nieprawidłowy kontekst szyfrowania.

21216 : Nieprawidłowa kompresja.

21217 : Nieprawidłowe kodowanie znaków.

21218 : Duplikat faktury w kontekście pakietu.

21301 : Brak autoryzacji.

21302 : Token nieaktywny.

21303 : Token unieważniony.

21304 : Brak uwierzytelnienia.

21305 : Brak uwierzytelnienia certyfikatu.

21401 : Dokument nie jest zgodny ze schemą (xsd).

21402 : Nieprawidłowy rozmiar pliku.

21403 : Nieprawidłowy skrót pliku.

21404 : Nieprawidłowy format dokumentu (json).

21405 : Dokument nie jest zgodny ze schemą (json).

21406 : Konflikt podpisu i typu uwierzytelnienia.

21407 : Nieprawidłowy podmiot podpisu.

21408 : Nieprawidłowy numer referencyjny.

21409 : Token o podanym identyfikatorze nie istnieje.

23001 : Brak treści [STRING].

W specyfikacji interfejsów KSeF znajdziemy informacje odnośnie obsługi błędów.

Zależnie od powodu błędu odpowiedź zostanie zwrócona z odpowiednim statusem http:

  • 400 – gdy wystąpił błąd biznesowy, np. wysłane żądanie jest niepoprawne, nie zawiera

wymaganych struktur lub w przypadku żądań wymagających podpisu, dokument jest

niepodpisany lub zostało to zrobione w sposób błędny

  • 500 – gdy wystąpił błąd wewnętrzny Systemu
  • 501 – gdy wystąpił nieznany błąd Systemu

Komunikat o błędzie zawiera informacje takie jak nazwa usługi, w której kontekście wystąpił, numer referencyjny Kontekstu (jeżeli dostępny), kod serwisowy, znacznik czasowy oraz detale. Kod serwisowy jest to globalnie unikalny identyfikator, który jest jednoznacznie powiązany z otrzymanym błędem. Detale dostarczają dodatkowych informacji opisowych o samym błędzie (przede wszystkim szczegóły błędów biznesowych) oraz wewnętrzny kod typu błędu, który wystąpił. Raportując błąd ,należy podać co najmniej kod serwisowy oraz znacznik czasu.

Podsumowując, system Krajowego Systemu E-faktur (KSeF) wprowadzi znaczące ułatwienia w codziennej pracy przedsiębiorstw, jednak jak każde narzędzie informatyczne, może generować błędy. Kluczowe jest zatem nie tylko poznanie rodzajów błędów, które mogą wystąpić podczas pracy z systemem, ale także wiedza na temat ich interpretacji oraz metod postępowania w przypadku ich wystąpienia. Ostatecznie KSeF zostanie wdrożony, dlatego prawidłowe korzystanie z tego systemu nie tylko przyczyni się do poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa, ale także do zgodności z przepisami prawa podatkowego w Polsce.

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Warszawa

Źródła: https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/